<Ustawienia DNS>

Skonfiguruj ustawienia systemu nazw domen (DNS) do konwersji nazw hostów (nazw domen) na adresy IP.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Ustawienia Adresu Serwera DNS>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP> <Ustawienia DNS>
Określ ustawienia adresu serwera DNS. Wprowadzanie ustawień DNS
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<IPv4>
<Główny Serwer DNS>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Podrzędny Serwer DNS>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Główny Serwer DNS>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Podrzędny Serwer DNS>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia nazwy hosta/domeny DNS>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP> <Ustawienia DNS>
Określ nazwę hosta oraz nazwę domeny urządzenia. Wprowadzanie ustawień DNS
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<IPv4>
<Nazwa hosta>: Canon****** („******” oznacza ostatnie sześć cyfr adresu MAC).
Nie
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Nazwa Domeny>
Nie
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Użyj Takiej Nazwy Hosta/Domeny jak IPv4>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Nazwa hosta>: Canon****** („******” oznacza ostatnie sześć cyfr adresu MAC).
Nie
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Nazwa Domeny>
Nie
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia Dynamicznej Aktualizacji DNS>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP> <Ustawienia DNS>
Określ, czy przeprowadzać automatyczną aktualizację, gdy mapowanie pomiędzy nazwą hosta i adresem IP zostanie zmienione, w środowisku takim jak DHCP. Wprowadzanie ustawień DNS
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<IPv4>
<Dynamiczna aktualizacja DNS>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Dynamiczna aktualizacja DNS>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zapisz Adres Bezstanowy>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zapisz ręcznie wprowadzony adres>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zapisz Adres Pełnostanowy>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia mDNS>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP> <Ustawienia DNS>
Opcja ta służy do konfiguracji ustawień korzystania z funkcji DNS w systemie bez serwera DNS. Wprowadzanie ustawień DNS
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia mDNS>
<Użyj IPv4 mDNS>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Nazwa mDNS> (maksymalnie 63 znaki)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Użyj IPv6 mDNS>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Użyj takiej samej nazwy mDNS jak IPv4 mDNS>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Nazwa mDNS> (maksymalnie 63 znaki)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
9EUR-0L5