<Ustawienia Papieru>

Określ ustawienia dla używanego papieru.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Ustawienia Papieru>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia Papieru>
Można zarejestrować format i rodzaj papieru dla każdego źródła papieru. To ustawienie umożliwia osiągnięcie właściwych rezultatów wydruku. Określanie formatu i typu papieru załadowanego do szuflady na papier
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Papieru>
Źródło papieru
<Ust.>:
<Cienki 2 (52-59 g/m2)>, <Cienki 1 (60-63 g/m2)>, <Zwykły 1 (64-75 g/m2)>, <Zwykły 2 (76-90 g/m2)>, <Zwykły (91-105 g/m2)>, <Gruby 1 (106-128 g/m2)>, <Gruby 2 (129-150 g/m2)>, <Gruby 3 (151-163 g/m2)>, <Gruby 4 (164-180 g/m2)>, <Gruby 5 (181-220 g/m2)>, <Gruby 6 (221-256 g/m2)>, <Recyklingowany 1 (64-75 g/m2)>, <Recyklingowany 2 (76-90 g/m2)>, <Dziurkowany 2 (76-90 g/m2)>, <Przeźroczysta>, <Kolor (64-81 g/m2)>, <Papier firmowy 3>
<Niestandar. rozmiar>, <Koperta>, <Nierozpoznany rozm. standard.>
Tak
Tak
Tak*1
Nie
B*2
Settings/Registration Basic Information
*1 Ustawień <Niestandar. rozmiar> i <Koperta> nie można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
*2 Ustawienia <Niestandar. rozmiar> nie można zaimportować przy użyciu Funkcji importowania wszystkiego.
Jeśli zmieniono format lub rodzaj papieru załadowany w źródle papieru, należy też zmienić to ustawienie.
Jeśli zmieniono format lub rodzaj papieru załadowany w źródle papieru, należy też zmienić to ustawienia <Grupa roz. pap. dla Auto. rozpoz. w szufladzie>.

<Grupa roz. pap. dla Auto. rozpoz. w szufladzie>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia Papieru>
Można ustawić grupę formatów papieru dla każdego źródła tak, aby urządzenie automatycznie wykrywało format załadowanego papieru.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Grupa roz. pap. dla Auto. rozpoz. w szufladzie>
<Taca wielofunkcyjna>: <Rozmiar A/B>, <Roz. w calach>, <Rozmiar A/K>
<Źródło papieru>: <Wszys. roz.>, <Rozmiar A/B>, <Roz. w calach>, <Rozmiar A/K>
Tak
Tak
Nie
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
Należy sprawdzić, czy prowadnice papieru są dostosowane do formatu papieru. Niepoprawne ustawienie prowadnic może powodować zacinanie papieru.

<A5R/STMTR Wybór papieru>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia Papieru>
Jeżeli papier formatu A5R lub STMTR został załadowany do szuflady, można ustawić format, który ma być wykorzystywany dla danego działania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<A5R/STMTR Wybór papieru>
<A5R>, <STMTR>
Tak
Tak
Nie
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
To ustawienie jest aktywne, gdy wybrano opcję <Wszys. roz.> w menu <Grupa roz. pap. dla Auto. rozpoz. w szufladzie>.

<B5/EXEC Wybór papieru> (wyłącznie Seria 8900 / Seria 6900)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia Papieru>
Jeżeli papier formatu B5 lub EXEC został załadowany do szuflady, można ustawić rozmiar, który ma być wykorzystywany dla danego działania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<B5/EXEC Wybór papieru>
<B5>, <EXEC>
Tak
Tak
Nie
Nie
B
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia Papieru>
Użytkownik może zarejestrować/edytować różne typy papieru klienta (typy papieru definiowane przez użytkownika) niezależnie od domyślnych typów papieru zarejestrowanych fabrycznie w urządzeniu. Ustawienia zarządzania typem papieru
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustaw. zarządzania typem papieru>
(Seria 8900)
<Szczegóły/Edytuj>
<Nazwa>, <Kategoria>, <Podstawowa gramatura>, <Zakończ>, <Typ>, <Kolor>, <Użyj jako szablonu>, <Regulacja Położenia Obrazu>, <Regulacja korekcji pełzania>, <Dostosuj natężenie prądu transferu>
<Powiel>, <Usuń>
Tak
Nie
Tak
Nie
C*1
Paper Type Management Settings
<Ustaw. zarządzania typem papieru>
(Seria 6900)
<Szczegóły/Edytuj>
<Nazwa>, <Kategoria>, <Podstawowa gramatura>, <Zakończ>, <Typ>, <Kolor>, <Użyj jako szablonu>, <Regulacja korekcji pełzania>, <Dostosuj natężenie prądu transferu>
<Powiel>, <Usuń>
Tak
Nie
Tak
Nie
C*1
Paper Type Management Settings
<Ustaw. zarządzania typem papieru>
(Seria 4900)
<Szczegóły/Edytuj>
<Nazwa>, <Kategoria>, <Podstawowa gramatura>, <Zakończ>, <Typ>, <Kolor>, <Użyj jako szablonu>, <Regulacja Położenia Obrazu>, <Regulacja korekcji pełzania>, <Regulacja Połysku>, <Reg. drugorzęd. napięcie przeno.>
<Powiel>, <Usuń>
Tak
Nie
Tak
Nie
C*1
Paper Type Management Settings
*1 Opcje <Użyj jako szablonu>, <Regulacja Położenia Obrazu>, <Regulacja Połysku> oraz <Reg. drugorzęd. napięcie przeno.> znajdują się w kategorii „A”.

<Zarejestruj Ulubiony papier (Taca wielofunkcyjna)>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia Papieru>
Można łatwo skonfigurować ustawienia papieru poprzez zarejestrowanie często wykorzystywanego papieru w tacy wielofunkcyjnej pod przyciskiem. „Ulubiony papier” można łatwo wywołać z poziomu okna wyświetlanego po załadowaniu papieru. Rejestrowanie najczęściej używanego formatu i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zarejestruj Ulubiony papier (Taca wielofunkcyjna)>
<P1> do <P30>:
<Zapisz/Edytuj>, <Zmiana nazwy>, <Usuń>
Tak
Tak
Nie
Nie
B
Settings/Registration Basic Information

<Domyślne tacki wielofunkcyjnej>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia Papieru>
Można ustawić metodę wyboru papieru używanego w tacy uniwersalnej. Jeżeli za każdym razem w tacy wielofunkcyjnej używasz tego samego formatu/rodzaju papieru, wygodnym rozwiązaniem jest zarejestrowanie papieru w opcji <Użyj ustawienia>. Ustalenie formatu i typu papieru do użycia z tacą wielofunkcyjną
Jeżeli używasz różnych rodzajów papieru w tacy uniwersalnej, wybierz <Zawsze wprowadzaj>. Jeśli często używasz różnych rodzajów papieru, możesz wyeliminować procedurę wybierania rodzaju papieru poprzez ich wcześniejsze zarejestrowanie. Rejestrowanie najczęściej używanego formatu i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Domyślne tacki wielofunkcyjnej>
<Użyj ustawienia> (<Zapisz>)
<Zawsze wprowadzaj> (<Standardowy>, <Ulubiony papier>)
Tak
Tak
Nie
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
Po spełnieniu poniższych warunków można nacisnąć <Tym. zmień pap. w tacy wielofun.> na ekranie wyboru papieru <Kopiowanie> i <Dostęp do zapisanych plików>, aby zmienić rozmiar/typ papieru do załadowania z tacy wielofunkcyjnej:
Jeśli papier jest załadowany do tacy uniwersalnej
Jeśli dla tej opcji wybrano ustawienie <Użyj ustawienia>
Jeśli dla opcji <Tryb pod. papieru z tacy wielofun. dla zad. ster. druk.> wybrano ustawienie <Tryb A (Określ priorytety ustawień sterownika drukarki)>

<Zapisz Niestandardowy Rozmiar.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia Papieru>
Można zarejestrować najczęściej wykorzystywane dowolne rozmiary papieru. Zarejestrowane rozmiary papieru są wyświetlane na ekranie wyboru rozmiaru papieru dla szuflady na papier lub tacy wielofunkcyjnej. Rejestrowanie papieru o formacie dowolnym (Niestandardowy format papieru)
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz Niestandardowy Rozmiar.>
<S1> do <S5>:
<Zapisz/Edytuj>, <Zmiana nazwy>, <Usuń>
Tak
Tak
Nie
Tak
B
Settings/Registration Basic Information
9EUR-0KX