Konfiguracja transmisji danych w systemie

Ustawienia opisane w tym rozdziale są wymagane do korzystania z linii podrzędnej w celu wprowadzania rozdzielczości nazwy systemu DNS i transmisji danych przez serwer proxy. Aby wprowadzić te ustawienia, należy się zalogować jako administrator lub administrator sieciowy.
Ustawienia adresu serwera DNS oraz ustawienia proxy dla linii podrzędnej mogą być używane tylko w przypadku określonej systemowej transmisji danych, np. podczas używania linii podrzędnej w celu uzyskania dostępu do serwera dystrybucji oprogramowania firmowego. Nie można ich używać do zwykłego połączenia internetowego. W przypadku korzystania z serwera DNS lub serwera proxy dla linii podrzędnej dla aplikacji innych niż komunikacja danych systemowych, zarejestruj adresy i numery portów, które mają być używane z linią podrzędną w ustawieniach linii głównej.

Konfigurowanie serwera DNS linii podrzędnej

1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia linii podrzędnej>  <Ustawienia komunikacji danych syste.>  <Ustawienia Adresu Serwera DNS>.
3
Określ wymagane ustawienia.
Wprowadź adres IP serwera DNS zgodnie z konfiguracją Twojego środowiska sieciowego.
4
Naciśnij <OK>.
5
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja) <Tak>.

Ustawienia proxy sieci podrzędnej

1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia linii podrzędnej>  <Ustawienia komunikacji danych syste.>  <Ustawienia Proxy>.
3
Naciśnij <Włącz> dla <Użyj Proxy>  określ wymagane ustawienia naciśnij <OK>.
<Adres Serwera>
Wprowadź adres serwera proxy. Wprowadź ustawienia, takie jak adres IP i nazwa hosta zgodnie z ustawieniami Twojego lokalnego środowiska sieciowego.
<Numer Portu>
Wprowadź numer portu HTTP serwera proxy.
<Ustawienia Uwierzytelniania>
Naciśnij ten przycisk, aby ustawić informacje dotyczące uwierzytelniania podczas korzystania z funkcji uwierzytelniania serwera proxy. Naciśnij <Włącz> na wyświetlonym ekranie, wprowadź nazwę użytkownika i hasło uwierzytelniania proxy i naciśnij <OK>.
4
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja) <Tak>.
9EUR-050