Praca z danymi zapisanymi na nośnikach pamięci

Podłączenie nośnika pamięci do portu USB urządzenia umożliwia zapisanie zeskanowanych danych lub wydrukowanie plików bezpośrednio z tego nośnika. Zmień nazwy plików lub usuń niepotrzebne pliki z urządzenia tak, aby możliwe było zarządzanie i organizacja danych na nośniku bez konieczności podłączania go do komputera.
Podłączanie nośnika pamięci
Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych nośników pamięci lub sposobu podłączania ich do urządzenia, patrz Podłączanie nośnika pamięci USB.
Należy to sprawdzić przed podłączeniem nośnika
Aby korzystać z nośników pamięci konieczne jest ustawienie dla <Nośnik Pamięci> w <Ustawienia Wyświetlania Miejsca Zapisu> opcji <Włącz>. <Ustawienia Wyświetlania Miejsca Zapisu>
Dla opcji <Użyj Funkcji Skanowania> i <Użyj Funkcji Wydruku> ustaw <Włącz>. <Użyj Funkcji Skanuj/Drukuj>
Jeżeli nośnik pamięci nie zostanie rozpoznany nawet po prawidłowym podłączeniu go, możliwe że dla urządzenia ustawiono korzystanie ze sterownika MEAP dla zewnętrznych nośników pamięci USB. Dla <Użyj sterow. MEAP dla urz. pam. mas. USB> ustaw <Wyłącz>. <Użyj sterow. MEAP dla urz. pam. mas. USB>
Jeśli dla opcji <Wybierz opcję podczas podłączania nośnika pamięci> wybrano ustawienie <Włącz>, skróty do dostępnych funkcji są wyświetlane po włożeniu nośnika pamięci. <Wybierz opcję podczas podłączania nośnika pamięci>
Ponieważ skróty mogą nie być wyświetlane, jeśli urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, nośnik pamięci należy włożyć po wyjściu urządzenia z trybu uśpienia.
Odłączanie nośnika pamięci
Podczas odłączania nośnika pamięci należy zawsze stosować poniższą procedurę. Stosowanie innej procedury do odłączenia nośnika pamięci może spowodować uszkodzenie nośnika pamięci i głównego zespołu urządzenia.
1
Naciśnij przycisk
2
Wybierz nośnik pamięci, który chcesz odłączyć i naciśnij polecenie <Usuń>.
3
Wyjmij nośnik pamięci z portu USB i naciśnij <OK>  <OK>.
9EUR-0EC