Przednia strona

Panel sterowania

Panel sterowania składa się ze wskaźników i ekranu dotykowego. Za jego pomocą można wykonywać wszystkie operacje i konfigurować ustawienia.
Panel sterowania
Podstawowe ekrany wyświetlane na ekranie dotykowym

Podajnik

Automatycznie umieszcza w urządzeniu oryginały do zeskanowania. Gdy w podajniku umieszczonych zostanie kilka arkuszy, oryginały mogą być skanowane w sposób ciągły.
Dwustronny podajnik Single Pass (Single Pass DADF-C)
Dwustronny podajnik Double Pass (DADF-BA)

Port USB (prawa strona przedniej obudowy urządzenia)

Można podłączyć np. nośniki pamięci USB do urządzenia. Podłączanie nośnika pamięci USB
Urządzenie obsługuje zasilanie o maksymalnych parametrach 5 V i 500 mA. Podłączanie urządzenia wymagającego zasilania o wyższych parametrach może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Niektóre nośniki pamięci mogą uniemożliwiać prawidłowe zapisanie danych.
Port USB (prawa strona przedniej ściany urządzenia) obsługuje standard USB 2.0.

Prawa pokrywa jednostki głównej

Pokrywę tę należy otwierać wtedy, gdy we wnętrzu urządzenia zablokuje się papier. Papier blokuje się w źródle papieru

Port USB (prawa strona tylnej ściany urządzenia)

Do urządzenia można podłączyć komponenty, takie jak zewnętrzny dysk pamięci masowej.Tworzenie kopii zapasowej/przywracanie danych
Jeżeli wybrano ustawienie <Sieć przewodowa LAN + sieć przewodowa LAN> dla opcji <Wybierz interfejs>, podłącz tutaj przejściówkę USB-LAN. Podłączanie do przewodowej sieci LAN linii podrzędnej
Urządzenie obsługuje zasilanie o maksymalnych parametrach 5 V i 900 mA. Podłączanie urządzenia wymagającego zasilania o wyższych parametrach może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Port USB (prawa strona tylnej ściany urządzenia) obsługuje standard USB 3.0.

Złącze USB

Umożliwia podłączenie kabla USB, za pośrednictwem którego nawiązane zostanie połączenie między urządzeniem i komputerem.
Złącze USB jest zgodne ze standardem USB 2.0.

Port LAN

Umożliwia podłączenie urządzenia do routera przewodowego LAN lub innego sprzętu za pomocą kabla LAN Ustawianie środowiska sieciowego

Taca wielofunkcyjna

Papier ładuje się do tacy wielofunkcyjnej, gdy używany ma być format papieru inny niż znajdujący się w szufladzie na papier.
Taca wielofunkcyjna
Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną

Prawa górna pokrywa szuflady na papier

Pokrywę tę należy otwierać wtedy, gdy we wnętrzu urządzenia zablokuje się papier. Papier blokuje się w źródle papieru

Prawa dolna pokrywa szuflady na papier

Pokrywę tę należy otwierać wtedy, gdy we wnętrzu urządzenia zablokuje się papier. Papier blokuje się w źródle papieru

Szuflada na papier 1

Załadować papier, który jest najczęściej wykorzystywany. Szuflada na papier

Szuflada na papier 2

Załadować papier, który jest najczęściej wykorzystywany. Można załadować papier o formacie, który nie może być ładowany do szuflady na papier 1, np. A3. Szuflada na papier

Pokrywa pojemnika na zużyty toner

Otwórz pokrywę, podczas wymiany pojemnika ze zużytym tonerem. Wymiana pojemnika na zużyty toner

Kod toneru

Kod informuje o rodzaju oryginalnego tonera, który może być wykorzystany wraz z urządzeniem.Użyj tonera oznaczonego takim samym kodem, który znajduje się na przedniej pokrywie urządzenia. 

Przycisk zasilania

Nacisnąć na przycisk zasilania podczas włączania i wyłączania urządzenia.
Włączanie urządzenia
Wyłączanie urządzenia

Pojemnik na arkusze czyszczące szklaną płytę

Należy przechowywać w tym pojemniku arkusze niezbędne do czyszczenia szklanej płyty.

Taca wyprowadzająca

W tym miejscu wyprowadzany jest papier po zakończeniu drukowania.

Przednia pokrywa jednostki głównej

Otwórz tę pokrywę, wymieniając zasobnik tonera albo moduł bębna, albo czyszcząc płytę pyłoszczelną.
Wymiana zasobnika z tonerem
Wymiana modułu bębna
Czyszczenie płyty pyłoszczelnej

Element podtrzymujący papier wyprowadzany na tacę wyprowadzającą

Podnieś element podtrzymujący, aby wydruki nie upadły na podłoże.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji wyposażenia opcjonalnego dołączonego do urządzenia, patrz Opcje.
Podłączanie nośnika pamięci USB
Możesz podłączyć nośnik pamięci USB do portów USB urządzenia, które znajdują się na prawej ścianie urządzenia i pozwalają bezpośrednio drukować dane zapisane na tym nośniku. Na nośniku pamięci USB można również bezpośrednio zapisać zeskanowane za pomocą urządzenia oryginały. Praca z danymi zapisanymi na nośnikach pamięci
Przed podłączeniem nośnika USB do urządzenia należy sprawdzić, czy jego złącze jest prawidłowo ustawione względem złącza w urządzeniu. Próby podłączenia nośnika USB do urządzenia w sposób nieprawidłowy mogą skutkować uszkodzeniem złącza nośnika lub urządzenia.
Podczas wyjmowania nośnika z portu USB należy postępować zgodnie z odpowiednią procedurą. Odłączanie nośnika pamięci Niezastosowanie się do tej procedury może skutkować uszkodzeniem nośnika USB lub urządzenia.
W przypadku nośników USB urządzenie obsługuje system plików FAT32/exFAT.
Urządzenia nieobsługiwane i ich eksploatacja
Nośnik z funkcjami zabezpieczającymi
Nośniki pamięci, które nie spełniają specyfikacji portu USB
Czytniki kart podłączone do portu USB
Podłączanie nośnika z wykorzystaniem przewodu przedłużającego
Podłączenie nośnika pamięci poprzez hub USB
9EUR-009