Utbytesdelar

I det här avsnittet beskrivs de utbytesdelar (förbrukningsvaror) som används i maskinen. Köp utbytesdelar från samma auktoriserade Canon-återförsäljare som du köpt maskinen av. Följ föreskrifterna när du hanterar och lagrar utbytesdelar.
Äkta förbrukningsmaterial
Canon utvecklar kontinuerligt tekniska innovationer i Canons toner, tonerpatroner och delar, speciellt avsedda för användning i Canons multifunktionsmaskiner.
Upplev fördelarna med optimal utskriftsprestanda, utskriftsvolym och högkvalitativa utskrifter, vilket erhålls genom Canons nya avancerade tekniker.
Därför rekommenderas användning av Canons genuina förbrukningsartiklar för din multifunktionsmaskin från Canon.
För mer information om hur hanterar och lagrar utbytesdelar, följ föreskrifterna i Viktiga säkerhetsanvisningar som medföljer maskinen.
Du kan kontrollera hur mycket av alla utbytesdelar som finns kvar.

Förbrukningsartiklar

Byte av tonerpatron

Kontrollera att koden på enhetens frontlucka är samma som koden på originalpatronens förpackning.
Modellnamn
Canons egna toner
imageRUNNER ADVANCE DX 4945i / 4935i / 4925i
Canon C-EXV 66 Toner Black (svart)
Förvara tonerpatroner såsom beskrivs nedan
Förvara tonerpatroner under följande förhållanden:
Temperaturområde för förvaring: 10 till 30 ºC
Fuktighetsintervall för förvaring: 20 till 80 % rh (relativ fuktighet, kondensfritt)*
* Även inom det godkända intervallet för fuktighet vid förvaring kan vattendroppar (kondens) skapas inuti tonerbehållaren om temperaturen inuti och utanför den skiljer sig åt. Kondens påverkar utskriftskvaliteten negativt.
Förvara oöppnat tills den ska användas.
Förvara inte tonerpatroner stående eller upp och ned.
Förvara inte tonerpatroner på följande platser:
Platser som utsätts för öppen eld
En plats som utsätts för direkt solljus
Platser som utsätts för onormalt mycket salt i luften
Platser som utsätts för mycket frätande gaser (t.ex. aerosolsprayer eller ammoniak)
Mycket varma och/eller fuktiga platser
Platser med dramatiska förändringar i temperatur och luftfuktighet, där kondens lätt kan uppträda
Mycket dammiga platser
Platser inom räckhåll för barn
Platser nära produkter som avger magnetism
Se upp med förfalskade tonerkassetter
Tänk på att falska Canon-tonerkassetter kan vara i omlopp. Om du använder falska tonerkassetter kan utskrifterna och maskinens prestanda försämras. Canon ansvarar inte för eventuella fel, olyckor och skador som härrör från användning av falska tonerkassetter.
För mer information, se global.canon/ctc.
För mer information om hur du samlar in förbrukade tonerpatronens, se Viktiga säkerhetsanvisningar.

Trumenhet

Produktnamn
Modellnummer
imageRUNNER ADVANCE DX 4945i / 4935i / 4925i
Canon C-EXV 62 Drum Unit
Förvara trumenheter såsom beskrivs nedan
Förvaring av trumenheter på en olämplig plats eller miljö kan orsaka problem såsom dataförlust.
Temperaturområde för förvaring: 10–30 °C
Fuktighetsintervall för förvaring: 20 till 80 % rh (relativ fuktighet, kondensfritt)*
* Även inom det godkända intervallet för fuktighet vid förvaring kan vattendroppar (kondens) skapas inuti trumpatronen om temperaturen inuti och utanför den skiljer sig åt. Kondens påverkar utskriftskvaliteten negativt.
Förvara oöppnad till den ska användas.
Förvara förpackningsmaterialet säkert för framtida användning. Det kan behövas för situationer såsom att förvara maskinen med trumpatronen borttagen.
Förvara inte trumenheter stående eller upp och ned.
Förvara inte trumenheter på följande platser:
Platser som utsätts för öppen eld
Platser som utsätts för direkt solljus eller kraftigt ljus under fem minuter eller mer
Platser som utsätts för mycket frätande gaser (t.ex. aerosolsprayer eller ammoniak)
Mycket varma och/eller fuktiga platser
Platser med dramatiska förändringar i temperatur och luftfuktighet, där kondens lätt kan uppträda
Mycket dammiga platser
Platser inom räckhåll för barn
Platser nära produkter som påverkas av magnetism (såsom disketter eller diskenheter)
Platser nära produkter som avger magnetism

Byte av klammerbehållare

Använd alltid klammerbehållare som är särskilt avsedda för maskinen. Tänk på att klamrarnas modellnummer skiljer sig åt beroende på efterbehandlaren.
Efterbehandlarnamn
Canons egen klammerbehållare
Staple Finisher-AE
Booklet Finisher-AE
Inner Finisher-L
Staple-P1
Booklet Finisher-AE
Staple Cartridge-Y1

Förbrukningsartiklar

Tonerspillbehållare

Se till att använda den tonerspillbehållare som är särskilt avsedd för maskinen.
WT-202

Fixeringsenhet

Följ instruktionerna som tillhandahållas av din återförsäljare eller servicerepresentant.
FX-504

Sekundär yttre överföringsvals

Ersättningsproceduren finns i följande PDF-fil. Följ även instruktionerna som tillhandahållas av återförsäljaren eller servicerepresentanten.
TR-501

Transferbälte

Ersättningsproceduren finns i följande PDF-fil. Följ även instruktionerna som tillhandahållas av återförsäljaren eller servicerepresentanten.
TB-501

Underhållssats för automatisk dokumentmatare (för dubbelsidig dokumentmatare med två svep (DADF-BA))

Följ instruktionerna som tillhandahållas av din återförsäljare eller servicerepresentant.
DR-202

Underhållssats för automatisk dokumentmatare (för dubbelsidig dokumentmatare med ett svep (Single Pass DADF-C))

Följ instruktionerna som tillhandahållas av din återförsäljare eller servicerepresentant.
DR-205
9EWF-020