Byta klamrar för häftningsefterbehandlaren och häftesefterbehandlaren

Byta ut klammerbehållarna i häftenheten

1
Öppna efterbehandlarens frontlucka.
2
Dra ut klammerpatronen.
Håll i den gröna fliken på klammerpatronen och dra den rakt ut.
3
Ta ut den tomma klammerbehållaren från klammerpatronen.
Håll behållaren i närheten av pilmarkeringen, och avlägsna den i pilens riktning.
4
Ta ut en ny klammerbehållare från lådan.
5
Sätt in den nya klammerbehållaren i klammerpatronen.
Sätt i den utskjutande plåtdelen från klammerbehållarens främre del i klammerpatronen och sänk klammerbehållaren och sätt in den i klammerpatronen.
6
Håll i den gröna fliken på klammerpatronen och tryck in den så långt det går.
7
Stäng frontluckan på efterbehandlaren.
Torrhäftning kan utföras automatiskt för klammeromplacering.

Byta ut klammerbehållare i sadelhäftningsenheten

Bekräfta före hantering
Om det finns papper i häftesfacket tar du bort det först.
1
Öppna efterbehandlarens frontlucka.
2
Dra ut sadelhäftningsenheten.
3
Avlägsna klammerbehållarna (upp till två) medan du drar spaken mot dig.
4
Ta ut den tomma klammerbehållaren.
Håll i båda sidorna högst upp på den tomma klammerbehållaren och lyft ut den.
5
Ta ut en ny klammerbehållare från lådan.
6
Sätt in den nya klammerbehållaren i klammerpatronen.
7
Sätt in klammerbehållarna (upp till två) i sadelhäftningsenheten.
Skjut in dem så långt det går.
8
Skjut in sadelhäftningsenheten och stäng den främre luckan på efterbehandlaren.
Om häftningen inte fungerar efter bytet gör du en manuell ompositionering. <Placering av klamrar i sadelhäftning>
9EWF-01R