Justera sadelhäftningspositionen

Om du använder sadelhäftningsfunktionen på efterbehandlaren med häftesefterbehandlartillbehöret, och lägger märke till att papperet inte viks exakt mitt i häftet, kan du utföra justeringar för att kompensera för felet. Justera falsningspositionen på papperet och positionen för sadelhäftningen på samma gång.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll> <Justera åtgärd> <Ändra placering för falsning/häftning>.
2
Välj det pappersformat du vill justera.
3
Justera sadelhäftningspositionen.
4
Tryck på <OK>  <Stäng>.
9EWF-0W0