Justera utskrifts- och efterbehandlingskvalitet

Justera inställningarna nedan om utskriftsresultatet inte är tillfredsställande, eller om du vill justera papperets vikningsposition.

Toningsjustering

Om toningens reproducerbarhet har blivit så dålig att den tryckta toningen skiljer sig markant från utskriftsdata kan du göra justeringar för att förbättra toningens reproducerbarhet.

Korrigera täthet

Om tätheten för utskriften skiljer sig från originalet, kommer detta alternativ att justera scanningstätheten så att den motsvarar det ursprungliga dokumentet bättre.

Skuggkorrigering (endast 4900-serien)

Om bildområden på utskriften har ojämn täthet justerar denna korrigering utskriften så att tätheten blir jämn.

Justera bildstorlek

Om den kopierade bildens storlek skiljer sig en aning från originalet, utförs finjustering så att utskriftens storlek bättre motsvarar formatet på det ursprungliga originalet.

Inställningar för rastermönster (endast 4900-serien)

Ett rastermönster ställs in som lämpar sig för en bild så att bildens toning och kurvor återskapas bättre.

Justering av position i sadelhäft

Om positionen för sadelhäftning inte är exakt mitt i häftet, kan du justera positionen för sadelhäftningen.

Justering av sadelfalsningens position

Du kan justera sadelhäftningens falsningsposition under utskrift av häfte.

Justera pappersfalsningens position

Du kan justera falsningspositionen på pappret när du konfigurerar falsningsfunktionen.

Justera trimbredd (endast 8900-serien)

Du kan justera en liten trimbredd under utskrift av häfte.

Ställa in pappersjustering (endast 8900-serien)

Du kan ställa in pappersjustering vid utmatning av papper till efterbehandlarfacket.
9EWF-0UR