<Underhåll>

Ange inställningarna för maskinens automatiska rengöringsfunktion.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Rengör inuti huvudenheten> (endast 4900-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>
Om ränder uppstår på utskrifter eller en del av bilden saknas, utför <Rengör inuti huvudenheten>.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Rengör inuti huvudenheten>
Börja rensa
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Rengör dokumentmataren>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>
Om det uppkommer fläckar på original som har scannats med dokumentmataren eller papper som skrivs ut, kör <Rengör dokumentmataren>. Rengöra dokumentmataren
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Rengör dokumentmataren>
Börja rensa
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Rengör korona> (endast 8900-serien/6900-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>
Om det uppstår fläckar på utskrifterna, kan du utföra en automatisk koronarengöring efter behov.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Rengör korona>
Börja rensa
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
Du kan inte rengöra ledningar under utskrift.

<Rengör trumma> (endast 8900-serien/6900-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>
Tryckta bilder kan bli ljusa eller förvrängda om maskinen används omedelbart efter installation av eller inte har använts under en längre tid. Om utskrivna bilder blir ljusa eller förvrängda, kan du utföra en automatisk rengöring av trumman efter behov.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Rengör trumma>
Börja rensa
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
Trumrengöringen kan inte utföras under pågående utskrift.

<Rengöringsmetod originalscanningsyta>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>
Starta videon som visar hur du rengör originalglaset.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Rengöringsmetod originalscanningsyta>
Visar rengöringsmetoden
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
För 4900-serien
Det här objektet visas bara om den dubbelsidiga dokumentmataren med ett svep är monterad.

<Kontrollera underhållsmetod>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>
Se exempelvideon för information om hur du byter förbrukningsvaror och tar bort papper som fastnat.

<Initiera efter byte av delar>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>
Du måste initialisera skrivaren när du har bytt ut delar. Initiera skrivaren för varje utbytt del.
9EWF-0LU