<Generera fil>

Ange inställningar för att generera filer som är gemensamma för alla funktioner.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Bildkvalitetsnivå för kompakt>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Generera fil>
När du använder <Scanna och skicka> eller <Scanna och lagra> kan du ställa in bildkvalitetsnivån i filformatet när PDF (kompakt) eller XPS (kompakt) är vald.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Bildkvalitetsnivå för kompakt>
<Bildnivå i Text/foto eller Foto>: <Prioriterad datastorlek>, <Normal>, <Prioritera kvalitet>
<Bildnivå i Textläge>: <Prioriterad datastorlek>, <Normal>, <Prioritera kvalitet>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Den här inställningen avaktiveras när du skickar ett fax eller I-fax.
Om du ställer in både <OCR(Europeiska språk)> och <Kompakt> för filformat inaktiveras inställningen.
Om du scannar ett original med många färger när <Text> har valts som originaltyp kommer datastorleken och bildkvaliteten att variera efter komprimering, enligt den valda bildnivån. Om originalet är svartvitt eller bara har ett fåtal färger, har det ingen betydelse vilken bildnivå du väljer.

<Inställningar för OCR (sökbar text)>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Generera fil>
Om du väljer <OCR (sökbar text)> för <PDF>, <XPS> eller <OOXML> som filformat kan du ange huruvida Smart Scan ska användas och ange antalet tecken för Auto (OCR) i Filnamn. Smart Scan är ett arbetssätt som anger textriktning och som roterar data, så att dokumentet visas i rätt riktning på en dator. Auto (OCR) i Filnamn är ett läge som använder den första text i dokumentet som scannades med OCR som filnamn. Auto (OCR) i Filnamn anges i <Filnamn> i <Alternativ> på skärmen Scanna och skicka. Ange ett filnamn
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för OCR (sökbar text)>
<Smart Scan>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Max. antal tecken i filnamn>: 1 till 24
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Du kan inte använda läget Auto (OCR) i filnamn och läget Krypterad PDF samtidigt när du skickar en fil.

<Inställningar för Konturer & utjämning>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Generera fil>
Du kan ändra igenkänningstakten för linjeritningar i originalet när du skapar en fil med konturgrafik.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för Konturer & utjämning>
<Linjegrafik>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Grafikigenkänningsnivå>: <Normal>, <Medel>, <Hög>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bakgrundsbildsnivå>: <Prioriterad datastorlek>, <Normal>, <Prioritera kvalitet>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Om du ökar värdet i <Grafikigenkänningsnivå>, ökar även datastorleken. Vi rekommenderar att du först använder <Normal> och om du inte uppnår önskat resultat försöker du öka igenkänningsnivån till <Medel> eller <Hög>.
Den här inställningen avaktiveras när du skickar ett fax eller I-fax.

<OOXML-inställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Generera fil>
Du kan ange bakgrundsbild nivå, nivå för färgbildsigenkänning och igenkänning av linjebredd för färgbild när du skapar filer i XML-filformat i Office Open.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<OOXML-inställningar>
<Bakgrundsbildsnivå>: <Prioritera kvalitet>, <Standard>, <Prioriterad datastorlek>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Nivå för färgbildsigenkänning>: <Hög>, <Standard>, <Känner inte igen>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Igenkänning av linjebredd f/färgbild>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Den här inställningen avaktiveras när du skickar ett fax eller I-fax.
Färgbildsinställningarna gäller bara med PowerPoint.

<Inkludera bakgrundsbilder I Word-fil>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Generera fil>
När du skapar Word-filer från scannade original, kan du radera den bild som identifierats som bakgrund i Word-filerna. Det blir lättare att redigera Word-filer eftersom onödiga bilder raderas.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inkludera bakgrundsbilder I Word-fil>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Ange minsta PDF-version>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Generera fil>
Du kan ange minsta version att tilldela vid generering av PDF-filer.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ange minsta PDF-version>
<Ange inte>, <1.5>, <1.6>, <1.7>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Beroende på inställda funktioner för PDF-filerna, kan den tilldelade versionen vara högre än den som anges med den här inställningen.

<Formatera PDF till PDF/A>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Generera fil>
Du kan skapa PDF-filer som är kompatibla med PDF/A-1b. Detta är lämpligt vid långvarig lagring eftersom det garanterar att PDF-filens visuella kvalitet inte ändras på olika maskiner eller i olika visningsprogram.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Formatera PDF till PDF/A>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Den här inställningen är kopplad till följande standardinställningar:
<Filformat> i <Scanna och skicka>
<Filformat> i <Scanna och lagra>
<Filformat> i <Skicka> i <Åtkomst lagrade filer>
<Filformat> i <Inst. för vidarebefordring>
Den här inställningen avaktiveras när du skickar ett fax eller I-fax.
Följande PDF-funktioner kan inte ställas in om <Formatera PDF till PDF/A> är inställt på <På>.
Kryptering
Synlig signatur

<Optimera PDF för webb>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Generera fil>
Du kan skapa ett PDF-dokument som bara visar de sidor som redan hämtats, även när en fil fortfarande hämtas.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Optimera PDF för webb>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Den här inställningen avaktiveras när du skickar ett fax eller I-fax.
Om du ställer in <Optimera PDF för webb> på <På> kan den här inställningen användas med någon av följande inställningar:
Enhetssignatur
Användarsignatur

<256-bitars AES-inst. för krypterad PDF>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Generera fil>
När du skapar en krypterad PDF-fil kan du välja <Acrobat 3.0 eller senare/40-bitars RC4>, <Acrobat 6.0 eller senare/128-bitars RC4>, <Acrobat 7.0 eller senare/128-bitars AES> eller <Acrobat 10.0 el motsv./256-bitars AES> som PDF-filens krypteringsnivå. Om du vill använda <Acrobat 9.0 el motsvar./256-bitars AES> istället för <Acrobat 10.0 el motsv./256-bitars AES> som krypteringsnivå använder du denna inställning för att ändra vilka alternativ du kan välja mellan.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<256-bitars AES-inst. för krypterad PDF>
<Acrobat 9.0 eller motsvarande>, <Acrobat 10.0 eller motsvarande>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Den här inställningen avaktiveras när du skickar ett fax eller I-fax.
9EWF-0R7