<Inställn. för pappersmatning>

Ange inställningar för pappersmatning som är gemensamma för alla funktioner.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<På/av för automatiskt papperslådval>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Inställn. för pappersmatning>
Du kan ange vilken papperskälla som ska användas vid kopiering/utskrift med hjälp av <Välj papper> inställt på <Auto>. Inställningen fungerar också när papperet i aktuell papperskälla börjar ta slut vid kopiering/utskrift. Automatiskt välja rätt papperskälla för en viss funktion
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<På/av för automatiskt papperslådval>
<Kopia>, <Skrivare>, <Åtkomst lagrade filer>, <Mottagning/fax>, <Övriga>
<Högsta produktivitet>*1: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Universalfack>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
Övrigt: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopia>: <Beakta papperstyp>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Skrivare>: <Använd grupp>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
*1 Kanske inte visas på vissa modeller.

<Växla metod för pappersmatning> (endast 4900-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Inställn. för pappersmatning>
Om du använder papper med logotyp eller sidhuvud, och med både enkel och dubbelsidig utskrift, kan du ställa in <Prioritera sida> för att skriva ut den första sidan på framsidan för både enkel- och dubbelsidig utskrift utan att behöva ändra papperets riktning. Fylla på förtryckt papper
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Växla metod för pappersmatning>
<Universalfack> och Övriga: <Prioritera hastighet>, <Prioritera sida>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
Inställningarna för automatiskt pappersval och automatiskt lådbyte är avaktiverade för papperskällor med inställningen <Prioritera sida>. Utskriftshastigheten blir också långsammare vid enkelsidig utskrift.
<Prioritera sida> aktiveras bara om du valt papper som kan skrivas ut på båda sidorna (Papper tillgängligt för 2-sidig kopiering/2-sidig utskrift). För andra papper visas meddelandet <Fyll på papper.> och papperet matas inte eller också inaktiveras inställningen <Prioritera sida>.
Instruktioner om hur du fyller på papper finns i Fylla på förtryckt papper.

<Tidsgräns för pausat jobb>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Inställn. för pappersmatning>
Om inställningen är <På> och ett jobb t.ex. pausas på grund av att papperet är slut, skriver maskinen automatiskt ut nästa jobb efter angiven tidsperiod.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tidsgräns för pausat jobb>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
0 till 5 till 999min.
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Om ett jobb pausas på grund av att papperet tar slut mitt i jobbet, påbörjas inte nästa jobb efter att angiven paustid har förflutit.
För att automatiskt radera pausade jobb, se <Radera pausade jobb automatiskt>.
9EWF-0R1