<Inställningar för alla brevlådor>

Ange inställningar som tillämpas gemensamt på alla brevlådor.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Tid till automatisk filradering>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Brevlådeinställningar>  <Inställningar för alla brevlådor>
Du kan ange en tid som ska gå innan filer i lådorna automatiskt tas bort.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tid till automatisk filradering>
0 = Av/1, 2, 3, 6, 12 h/1, 2, 3, 7, 30 dagar
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Skriv ut vid lagring från skrivardrivrutin>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Brevlådeinställningar>  <Inställningar för alla brevlådor>
Du kan välja om du vill skriva ut en fil som sparats på dator.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Skriv ut vid lagring från skrivardrivrutin>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
-
9EWF-0SH