<Användarhantering>

Ange inställningarna för att hantera användare av maskinen.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Hantera autentisering>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>
Ange inställningarna för att hantera maskinens användare med autentiseringsprogrammet.

<Informationsinställningar för systemansvarig>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>
Ange information om systemansvarig för maskinen. Ändra systemansvarig-ID och PIN-kod
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Informationsinställningar för systemansvarig>
<Systemansvarigs-ID>: 7654321 (Högst 7 siffror)
<PIN för systemhant.>: 7654321 (Högst 7 siffror)
<Systemhanterare>
<E-postadress>
<Kontaktinformation>
<Kommentar>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings

<Hantering av avdelnings-ID>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>
Välj om du vill hantera användare i grupper genom att tilldela användare till avdelnings-ID. Konfigurera inställningar för hantering av avdelnings-ID
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Hantering av avdelnings-ID>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
<Registrera PIN>
<Registrera>, <Redigera>, <Radera>, <Begränsa funktioner>*1
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
Om <Registrera>/<Redigera> är valt:
<Avdelnings-ID>, <PIN-kod>, <Slå på/av gränser och ange sidgränser>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
När <Slå på/av gränser och ange sidgränser> är valt:
<Total utskriftsgräns>: <På>, <Av>
Sidgräns (0 till 999999)
<Kopiegräns>: <På>, <Av>
Sidgräns (0 till 999999)
<Scanningsgräns för färg>: <På>, <Av>
Sidgräns (0 till 999999)
<Svartvit scanningsgräns>: <På>, <Av>
Sidgräns (0 till 999999)
<Utskriftsgräns>: <På>, <Av>
Sidgräns (0 till 999999)
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
<Summa sidor>
<Rensa>, <Skriv ut lista>, <Radera alla summor>, <Stor 2 antalshantering>
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
-
<Tillåt utskrifter med okänt ID>
<>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
<Tillåt fjärrscanningar med okänt ID>
<>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
*1 Indikerar poster som bara visas om autentisering med avdelningens ID är inställt för inloggningstjänsten.
9EWF-0U2