Byta trumenhet

När trumenhetens livslängd börjar ta slut visas ett meddelande längst ned på skärmen om att du måste byta enheten. Tryck på ikonen längst ned på skärmen och följ anvisningarna på skärmen för att byta trumenhet.
Förvara trumenheter på en plats som inte är i närheten av ljuskällor, till exempel direkt solljus.
Om du förvarar trumenheten i ett rum som är kallt men värms upp snabbt, eller genomgår andra snabba temperaturförändringar, kan det göra att vattendroppar (kondens) uppstår inuti enheten.
Avlägsna inte det orangefärgade skyddshöljet förrän du anvisas att göra det.
Information om trumenhetens modellnummer finns i Utbytesdelar.
Trumenhetens bytesmeddelande visas längst ned på skärmen och kan variera beroende på avtalet.
Tryck på <Stäng> när du bytt trumenheten.

Förfarande för att byta trumenhet

1
Öppna den främre luckan på huvudenheten.
2
Öppna luckan på trumenheten.
3
Dra ut trumenheten.
Dra ut trumenheten samtidigt som du stöder den med händerna enligt bilden.
Luta inte trumenheten. Detta kan orsaka att toner i enheten läcker ut.
4
Ta ut den nya trumenheten ur sin låda.
5
Montera den nya trumenheten.
6
Avlägsna skyddshöljet.
Tryck först in reglaget på höger sida av det orangefärgade skyddshöljet mot huvudenhetens baksida så långt det går och dra sedan ut skyddshöljet.
Kontrollera att trumenheten har skjutits in helt i huvudenheten efter du har tagit bort skyddslocket. Om trumenheten inte trycks in helt kan det orsaka fel.
7
Stäng luckan på trumenheten.
8
Stäng den främre luckan på huvudenheten.
När bytet är klart placerar du den begagnade trumenheten i påsen som innehöll enheten och förvarar den tills en lokal återförsäljare eller servicerepresentant hämtar den.
9E1L-01R