Kontrollera scannade bilder före sändning (Förhandsgranska)

Du kan kontrollera scannade bilder på förhandsgranskningsskärmbilden innan du skickar. Du kan också radera, flytta eller byta sidor på förhandsgranskningsskärmbilden.
Originalet kan inte kontrolleras före sändning med Direktsändning eller Manuell sändning, inte ens om du väljer <Förhandsgranska>.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Fax>. Skärmbilden <Hem>
3
Ange mottagare på skärmbilden med grundläggande faxfunktioner. Skärmbilden med grundläggande faxfunktioner
4
Ange lämpliga scanningsinställningar. Grundläggande funktioner för att skicka fax
5
Tryck på <Alternativ>  <Förhandsgranska>  <Stäng>.
6
Tryck på  (Start).
Original scannas och förhandsgranskningsskärmbilden visas.
Om du vill avbryta scanningen, tryck på <Avbryt> eller  (Stopp)  <Ja>.
När <Tryck på [Start] för att scanna nästa original.> visas
7
Kontrollera de scannade originalen på förhandsgranskningsskärmbilden.
Redigera den scannade bilden på förhandsgranskningsskärmbilden efter behov.
Radera en sida
Flytta en sida
Byta plats på sidor
8
Tryck på <Starta sändning>.
Överföringen börjar.
9E1L-07C