Justera toning

Om färgtoningsreproducerbarheten har blivit undermålig så att utskriftens toning skiljer sig markant från utskriftsdata eller originaldokument, kan toningsjustering lösa problemet. Det finns två typer av justeringar: Full justering och Snabbjustering.
Justeringar kan inte göras effektivt om det inte finns tillräckligt med toner.
Om maskinen är igång utan att <Full justering> eller <Snabbjustering> har utförts en gång, kan det ta tid att skriva ut första arket efter att strömmen har slagits på.

Full justering

Korrigera toningsjustering för en bild exakt och optimera reproducerbarhet under utskrift. Optimerad information kommer sparas tills nästa korrekta korrigering.
Du kan använda följande pappersformat/typer.
Format: A3, A4, 11 x 17 och LTR
Typ: Tunt, normalt, återvunnet, tjockt
Om utskrivna färgtoner skiljer sig från färgtoner i utskriftsdata
Gör korrigering enligt nedan beroende på vilket papper som ska användas för utskrift och utskriftsinställningarna.
Om du ska skriva ut på vanligt papper gör du korrigering med <Tunt/norm./återvunnet>*1.
Om du ska skriva ut på tjockt papper, gör du först korrigering med <Tunt/norm./återvunnet>*1 och sedan med <Tjockt>*2.
Om du ska skriva ut på vanligt papper med funktionen Superfin, gör du först korrigering med <Tunt/norm./återvunnet>*1 och sedan med <För skrivare 1200 dpi>*1.
Om du ska skriva ut på grovt papper med funktionen Superfin, gör du först korrigering med <Tunt/norm./återvunnet>*1 och sedan med <För skrivare 1200 dpi>*2.
*1 Gör korrigering när du använder vanligt papper.
*2 Gör korrigering när du använder tjockt papper.
1
Tryck på  (Inst./register)  <Justering/underhåll> <Justera bildkvaliteten> <Auto toningsjustering>.
2
Välj typ av justering och tryck på <Full justering>.
3
Välj papperskälla och tryck på <OK>.
4
Tryck på <Starta utskrift>.
En provsida skrivs ut.
5
Skanna testsidan.
1
Placera provsidan på originalglaset.
Placera provsidan enligt instruktionerna på skärmen.
2
Stäng dokumentmataren och tryck på <Starta scanna>.
Maskinen börjar scanna provsidan.
3
Öppna dokumentmataren och ta bort provsidan.
4
Upprepa steg 4 (Tryck på <Starta utskrift>) och 5 (skanna testsidan) ovan för fullständig justering.
Full justering är klar när du följ anvisningarna på skärmen för att skriva ut och skanna en testsida flera gånger.
Om en testsida av någon anledning inte skrivs ut ordentligt och är extremt ljus eller mörk efter full justering ställer du <Initiera när Full justering används> till <På> och utför full justering igen.

Snabbjustering

Med den här justeringen behålls den optimerade status som uppnåtts med <Full justering>. Om du inte är nöjd med resultatet av den här justeringen utför du <Full justering>.
1
Tryck på  (Inst./register
<Justering/underhåll> <Justera bildkvaliteten> <Auto toningsjustering>.
2
Välj papperstypen som ska justeras och tryck på <Snabbjustering>.
3
Tryck på <Start>.
9E1L-0LW