Scanna med AirPrint

Du kan använda AirPrint för att överföra data som scannats med maskinen direkt till en Mac.
Systemkrav
För att scanna med AirPrint behöver du en Mac med OS X 10.9 eller senare. För att scanna med TLS behöver du en Mac med OS X 10.11 eller senare.
Nätverksmiljö
Någon av följande miljöer krävs.
En miljö där en Apple-enheten och maskinen är anslutna till samma LAN
En miljö där en Mac är ansluten till maskinen via USB
För att scanna måste du sätta <Använd nätverkslänkscanning> till <På>. <Använd nätverkslänkscanning>
Den fasta programvaran kan även behöva uppdateras. Uppdatera firmware
Du kan inte scanna medan driftinställningarna anges eller om maskinen utför någon form av åtgärd.

Scanna från en Mac

1
Kontrollera att enheten är på och ansluten till Mac-datorn.
För mer information om hur du kontrollerar detta, se Konfigurera nätverksmiljön.
2
Från din Mac lägger du till maskinen i [System Preferences] [Printers & Scanners].
Om maskinen redan har lagts till för att skriva ut eller skicka fax kan du hoppa över detta steg.
3
Välj maskinen från listan med skrivare i [Printers & Scanners].
4
Klicka på [Skanna ].
5
Klicka på [Öppna skanner].
Skärmen [Skanner] öppnas.
6
Konfigurera eventuellt scanningsinställningarna.
7
Klicka på [Skanna ].
Dokumentet scannas och bilden visas.
9E1L-0AW