<TCP/IP-inställningar>

Ange inställningarna som gör att maskinen kan användas i ett TCP/IP-nätverk.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<IPv4-inställningar>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningarna som gör att du kan använda maskinen i en IPv4-miljö.

<IPv6-inställningar>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningarna som gör att du kan använda maskinen i en IPv6-miljö.

<DNS-inställningar>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange DNS-inställningar (Domain Name System) för att konvertera värdnamn (domännamn) till IP-adresser.

<Inställningar för dator-/arbetsgruppsnamn>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange maskinens namn på nätverket och namnet på arbetsgruppen som den tillhör. Om din miljö inte har arbetsgrupper, skapa en arbetsgrupp i Windows och ange dess namn.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för dator-/arbetsgruppsnamn>
<Datornamn> (max 15 tecken) Canon****** ("******" betecknar de sista sex siffrorna i en MAC-adress.)
Nej
Ja
Ja
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Arbetsgruppsnamn> (max 15 tecken) ARBETSGRUPP
Nej
Ja
Ja
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Kommentar> (max 48 tecken)
Nej
Ja
Ja
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd NetBIOS>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Om du ställer in <Använd NetBIOS> på <Av>, inaktiveras <WINS-inställningar>. Du måste ställa in <Använd NetBIOS> på <På> när du använder WINS.

<Inställningar för SMB-klient>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange de inställningar som ska användas när maskinen ansluter till ett nätverk som SMB-klient. Göra SMB-inställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för SMB-klient>
<Autentiseringstyp>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Kräv SMB-signatur för anslutning>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Kräv kryptering för anslutning>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tidsgräns>: 3 till 30 till 300 s
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering

<Ange SMB-klientversion>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Välj vilken version av SMB som ska användas med SMB-klienten. Göra SMB-inställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ange SMB-klientversion>
<1.0>: På, Av
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<2.0>: , Av
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<3.0>: , Av
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<3.1>: , Av
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Använd samma version av SMB med SMB-servern och SMB-klienten. SMB kan inte användas om det är olika versioner.

<WINS-inställningar>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för Windows Internet Name Service (WINS). Göra WINS-inställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<WINS-inställningar>
<WINS-upplösning>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<WINS-serveradress> (IP-adress)
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Om du ställer in <Använd NetBIOS> på <Av> i <Inställningar för dator-/arbetsgruppsnamn>, inaktiveras den här inställningen.

<Inställningar för LPD-utskrift>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för LPD-utskrift. För att använda LPD-utskrift, tryck på <På> och ställ in tiden tills jobbet automatiskt avbryts om utskriftsdata inte erhålls på grund av kommunikationsfel etc.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för LPD-utskrift>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<LPD-försättssida>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tidsgräns mott>: 1 till 5 till 60 (min.)
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Sidor med banderoller kan bara matas ut om PCL-skrivarfunktionen eller PS-skrivarfunktionen är installerade. Systemtillbehör
Utmatning av försättssidor ställs in av utskriftsjobbet. Även om <LPD-försättssida> är satt till <På> matas försättssidor inte ut för utskriftsjobb som inte är inställda att mata ut en försättssida.

<Inställningar för RAW-utskrift>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för RAW-utskrift. För att använda RAW-utskrift, tryck på <På> och ställ in om dubbelriktad kommunikation ska användas samt tiden tills jobbet automatiskt avbryts om utskriftsdata inte erhålls på grund av kommunikationsfel etc.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för RAW-utskrift>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Dubbelriktad kommunikation>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tidsgräns mott>: 1 till 5 till 60 (min.)
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering

<SNTP-inställningar>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för Simple Network Time Protocol (SNTP). Göra SNTP-inställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<SNTP-inställningar>
<Använd SNTP>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Pollingsintervall>: 10 till 1440 till 2880 min.
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<NTP-serveradress> (IP-adress eller värdnamn)
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<NTP-serverkontroll>
Nej
Ja
Ja
Nej
-

<FTP-utskriftsinställningar>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för FTP-utskrift. För att använda FTP-utskrift, tryck på <På> och ange <Användarnamn> och <Lösenord> vid behov.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<FTP-utskriftsinställningar>
<Använd FTP-utskrift>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Användarnamn>: guest
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Lösenord>: 7654321
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering

<Använd UTF-8 för att visa namn på FTP-utskriftsjobb>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange om du vill använda UTF-8 för att visa filnamn vid FTP-utskrift.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd UTF-8 för att visa namn på FTP-utskriftsjobb>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering

<WSD-inställningar>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange WSD-inställningar.
För att använda WSD (Web Services for Devices) som utskriftsprogram, sätt <Använd WSD-utskrift> till <På>.
För att använda WSD för att hämta information om maskinen, sätt <Använd WSD-sökning> till <På>.
För att använda WSD-scanningsfunktionen, sätt <Använd WSD-scanning> till <På>. Använda WSD
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<WSD-inställningar>
<Använd WSD-utskrift>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd WSD-sökning>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd WSD-scanning>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Om du sätter <Använd WSD-utskrift> till <På> sätts <Använd WSD-sökning> och <Använd HTTP> också till <På>.
Om du sätter <Använd WSD-scanning> till <På> sätts <Använd HTTP> också till <På>.

<Använd FTP PASV-läge>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange om du vill använda FTP PASV-läge. Ställa in PASV-läge för FTP
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd FTP PASV-läge>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering

<Inställningar för IPP-utskrift>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för IPP-utskrift. För att använda IPP-utskrift, tryck på <På> och ställ in om kommunikationsdata ska krypteras med TLS (IPP-utskrift) och om IPP-autentisering ska användas.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för IPP-utskrift>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tillåt när TLS används>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd verifiering>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Om du sätter detta till <På> sätts <Använd HTTP> också till <På>.
För att utföra IPPS-utskrift måste ett nyckelpar användas. Du kan använda ett förinstallerat nyckelpar eller ett eget nyckelpar som genereras av maskinen. För mer information om nyckeln du kan använda och hur du genererar ett eget nyckelpar, se Skapa nyckel och certifikat för nätverkskommunikation eller Registrera en nyckel och ett certifikat för nätverkskommunikation. Om du väljer <RSA> för <Nyckelalgoritm> vid generering av nyckel som ska användas för nätverkskommunikation, ställ in en nyckellängd på <1024> eller längre. IPPS-utskrift kanske inte kan utföras korrekt om en nyckellängd på <512> är inställt, beroende på vilket operativsystem du använder.
Om du använder IPP-autentisering genom att sätta <Använd verifiering> till <På> används dina inloggningsuppgifter på maskinen som användarnamn och lösenord för IPP-autentiseringen. Se till att anteckna inloggningsuppgifterna i förväg om du ska använda IPP-autentisering. Registrera användarinformation på den lokala enheten

<Inställningar för Multicast Discovery>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för multicast-identifiering. Övervaka maskinen från enhetshanteringssystem
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för Multicast Discovery>
<Svar>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Scope-namn>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering

<Inställningar för vilolägesavisering>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för multicastsändning för vilolägesmeddelanden på nätverket.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för vilolägesavisering>
<Avisera>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Portnummer>: 1 till 11427 till 65535
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Antal routrar att gå förbi>: 0 till 3 till 254
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Aviseringsintervall>: 60 till 600 till 65535 s
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).

<Använd HTTP>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Aktivera eller avaktivera HTTP-inställningen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd HTTP>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Genom att välja <På>, kan du öppna en nödvändig port. Vi rekommenderar emellertid att du väljer <Av>, om ingen port används. Om du låter porten vara öppen kan obehöriga användare få åtkomst till maskinen.
Om du sätter detta till <Av> sätts även de följande inställningarna till <Av>.
<Inställningar för fjärranvändargränssnitt>
<Inställningar för IPP-utskrift>
<Använd WSD-scanning> och <Använd WSD-utskrift> i <WSD-inställningar>

<TLS-inställningar>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Du kan ställa in ett nyckelpar, TLS-version och krypteringsalgoritm att använda efter att ha bekräftat att en maskin använder TLS-krypterad kommunikation. Konfigurera nyckel och certifikat för TLS
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Nyckel och certifikat>
<Ange som standardnyckel>
Nej
Ja
Ja
Nej
-
<Certifikatinformation> (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritm>, <Utgivet till>, <Startdatum för giltighet>, <Slutdatum för giltighet>, <Utfärdare>, <Allmän nyckel>, <Certifikat-tumavtryck>, <Utgivet till (altn. namn)>, <Verifiera cert.>)
Nej
Ja
Ja
Nej
-
<Visa användningsplats> (Visar vad nyckelparet används för)
Nej
Ja
Ja
Nej
-
<Ange tillåtna versioner>
<Max. version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Lägsta version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inställningar krypteringsalg.>
<AES-CBC (256 bitar)>: , Av
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<AES-GCM (256 bitar)>: , Av
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<3DES-CBC>: På, Av
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<AES-CBC (128 bitar)>: , Av
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<AES-GCM (128 bitar)>: , Av
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<CHACHA20-POLY1305>: , Av
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Key Exchange algoritminställn.>
<RSA>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<ECDHE>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<X25519>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inställningar signeringsalg.>
<RSA>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<ECDSA>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<HMAC algoritminställningar>
<SHA1>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<SHA256>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<SHA384>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering

<Proxyinställningar>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för proxyservern. Ställa in en proxy
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Proxyinställningar>
<Använd proxy>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Serveradress> (IP-adress eller FQDN)
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Portnummer>: 1 till 80 till 65535
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd proxy inom samma domän>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ange verifiering>
<Använd proxyautentisering>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Användarnamn> (max 24 tecken)
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Lösenord> (max 24 tecken)
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering

<Bekräfta aut.info i aut.hanteringsläge>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange om maskinen kontrollerar autentiseringsinformation när du skriver ut med V4-skrivardrivrutinen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Bekräfta aut.info i aut.hanteringsläge>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Om det inte finns någon nyckel för TLS-kommunikation eller om den är skadad, inaktiveras den här inställningen. Konfigurera nyckel och certifikat för TLS

<IPSec-inställningar>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange IPSec-inställningar. Konfigurera IPSec-inställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd IPSec>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ta emot paket utan principer>
<Tillåt>, <Neka>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Princip på/av>
På, Av
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Registrera>
<Principnamn> (max 24 tecken)
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Manövreringsinställningar>
<Lokal adress> (<Alla IPadresser>, <IPv4-adress>, <IPv6-adress>, <Manuella IPv4-inst.>, <Manuella IPv6-inst.>)
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Manuella IPv4-inst.> (<En adress>, <Adressintervall>(<Första adress>, <Sista adress>), <Subnätinställningar>(<Adress>, <Delnätsmask>))
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Manuella IPv6-inst.> (<En adress>(<Adress>), <Adressintervall> (<Första adress>, <Sista adress>), <Ange prefix> (<Adress>, <Prefixlängd>))
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Prefixlängd> (1 till 64 till 128)
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Fjärradress>(<Alla IPadresser>, <Alla IPv4adresser>, <Alla IPv6adresser>, <Manuella IPv4-inst.>, <Manuella IPv6-inst.>)
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Manuella IPv4-inst.>(<En adress>, <Adressintervall>(<Första adress>, <Sista adress>), <Subnätinställningar>(<Adress>, <Delnätsmask>))
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Manuella IPv6-inst.> (<En adress>(<Adress>), <Adressintervall> (<Första adress>, <Sista adress>), <Ange prefix> (<Adress>, <Prefixlängd>))
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Prefixlängd> (1 till 64 till 128)
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Port> (<Ange efter portnummer>, <Ange efter tjänstenamn>)
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ange efter portnummer>(<Lokal port>(<Alla portar>, <Enkel port>), <Fjärrport>(<Alla portar>, <Enkel port>))
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Enkel port> (1 till 65535)
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ange efter tjänstenamn>
<Tjänst på/av>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<IKEinställningar>
<IKE-läge>: <Huvud>, <Aggressiv>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Giltighet>: 1 till 480 till 65535 min.
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Autentiseringsmetod>: <Förutdelad nyckel> (<Delad nyckel>), <Digital sig. Metod> (<Nyckel och certifikat>)
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Nyckel och certifikat>:
<Ange som standardnyckel>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Nyckel och certifikat>:
<Certifikatinformation>(<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritm>, <Utgivet till>, <Startdatum för giltighet>, <Slutdatum för giltighet>, <Utfärdare>, <Allmän nyckel>, <Certifikat-tumavtryck>, <Utgivet till (altn. namn)>, <Verifiera cert.>)
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Nyckel och certifikat>: <Visa användningsplats> (Visar vad nyckelparet används för)
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Autentiserings-/krypteringsalgoritm> (<Auto>, <Manuella inställningar>)
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Autentiserings-/krypteringsalgoritm>: <Manuella inställningar>
<Autentisering>
<SHA1>: , Av
<SHA2>: , Av
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Kryptering>
<3DES-CBC>: , Av
<AES-CBC>: På, Av
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<DH-grupp>
<Grupp 14 (2048)>: , Av
<ECDH-P256>: På, Av
<ECDH-P384>: På, Av
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<IPSecnätverksinst.>
<Giltighet>
<Tid>: , Av
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <Tid> är valt:
1 till 480 till 65535 min.
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Giltighet>
<Format>: På, Av
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <Format> är valt:
0 till 1 till 65535 MB
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<PFS>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Autentiserings-/krypteringsalgoritm>: <Auto>, <Manuella inställningar>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Autentiserings-/krypteringsalgoritm>: <Manuella inställningar> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<ESP> Inställningar:
<ESP-autentisering>
<SHA1>: , Av
<NULL>: På, Av
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<ESP-kryptering>
<3DES-CBC>: , Av
<AES-CBC>: På, Av
<NULL>: På, Av
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<ESP (AES-GCM)> Inställningar: Inget
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<AH (SHA1)> Inställningar: Inget
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Anslutningsläge>:
Transportera (Endast visning)
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tillåt endast 256 bitars AES-nyckellängd>
På, Av
Nej
Ja
Ja
Nej
-
<Redigera>
-
Nej
Ja
Ja
Nej
-
<Radera>
-
Nej
Ja
Ja
Nej
-
<Skriv ut lista>
<Ja>, <Nej>
Nej
Ja
Ja
Nej
-

<Inställningar TCP/IP-alternativ>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange TCP-alternativets fönsterskala och MTU-storlek.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar TCP/IP-alternativ>
<Använd alternativet fönsterskala>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<MTU-storlek>: 600 till 1500 bytes (600 -1500)
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).

<Använd nätverkslänkscanning>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange om du vill använda scanning via nätverkslänk.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd nätverkslänkscanning>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<Använd TLS>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
9E1L-0HC