Avbryt utskrift

Du kan avbryta utskrifter innan de är klara. Du kan också avbryta ett utskriftsjobb på maskinens kontrollpanel. Kontrollera utskriftsstatus och historik
1
Dubbelklicka på skrivarikonen som visas i aktivitetsfältet på skrivbordet.
När skrivarikonen inte visas
Öppna skrivarmappen och klicka eller dubbelklicka på maskinens ikon.
2
Välj det dokument du vill avbryta och klicka på [Document]  [Cancel].
Om du inte kan hitta dokumentet du vill avbryta, har dokumentet redan skickats till maskinen. I så fall kan du inte avbryta utskriften på datorn.
3
Klicka på [Ja].
Utskriften avbryts.
1
Klicka på skrivarikonen som visas i Dock.
2
Välj dokumentet du vill avbryta och klicka på [Delete] eller .
Utskriften avbryts.
9E1L-08C