Skriva ut vid angiven tidpunkt (Schemalagd utskrift)

Du kan ange en tidpunkt när utskriften ska börja, vilket är praktiskt när du t.ex. skriver ut många dokument på natten.
Om du vill använda schemalagd utskrift måste du i förväg ställa in <Tvingad parkering> på <Av>.
Om du vill använda schemalagd utskrift måste du i förväg ställa in <Använd ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> på <Av>.
Schemalagda utskriftsjobb raderas när <Använd ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> är inställt på <På>.

Skicka ett schemalagt utskriftsdokument från en dator

1
Öppna dokumentet och visa skärmbilden för utskrift.
Mer information om hur du visar skärmbilden för utskrift finns i hjälpen till respektive program.
2
Markera maskinen och klicka på [Detaljer] eller [Egenskaper].
3
Välj [Schemalagd utskrift] från [Utmatningsmetod] och klicka på [Ja].
4
Ange [Starttid för utskrift] och klicka på [OK].
5
Konfigurera utskriftsinställningarna efter behov och klicka på [OK].
6
Klicka på [Skriv ut] eller [OK].
Dokumentet skickas till maskinen.
Schemalagda utskriftsjobb utförs enligt den tid som angetts i maskinen. Kontrollera i förväg att tiden som angetts i maskinen stämmer överens med datorns tid.
Om ett utskriftsjobb är schemalagt för en tid som ligger mer än 24 timmar i förväg avbryts jobbet.
En utskrifts starttid mellan 0:00 och 23:59 anges på skrivardrivrutinsskärmen, men tiden bearbetas i formatet år, månad, dag, timme, minut och sekund (med sekunden fast på 0).

Kontrollera schemalagda utskriftsjobb

1
Tryck på <Utskrift>. Skärmbilden <Hem>
2
Tryck på <Schemalagd utskr.> och kontrollera vilka utskriftsjobb som väntar på att skrivas ut.
Schemalagt utskriftsdatum och tid kan kontrolleras i <Schemalagd>.
Om du vill radera utskriftsjobbet markerar du dokumentet och trycker på <Radera jobb>.
Schemalagda utskriftsjobb raderas när de har bearbetats. De visas inte heller i <Utskrivna jobb>.
9E1L-08K