Konfigurera användarinställningar för Universell utskrift

Konfigurera dessa inställningar för att hantera användare som har autentiseras genom användarautentisering och deras tillhörande jobb för Universell utskrift. Universell utskrift kan fortfarande köras utan att konfigurera dessa inställningar.

Inställa av användaren

1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [Användarhantering]  [Hantera autentisering].
4
Ange [Användarnamn för Universal Print:] i [Information om Universal Print].
Ange e-postadressen eller telefonnumret som används på Microsoft 365-kontot i [Användarnamn för Universal Print:].

Inställt av administratören

1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [Användarhantering]  [Hantera autentisering].
4
Klicka på [Redigera] för användaren som ska ställas in.
Om användaren i Universell utskrift inte är registrerad
Klicka på [Lägg till användare] och registrera användarinformationen. Ange [Användarnamn för Universal Print:] i [Information om Universal Print] När användarinformationen registreras.
5
Ange [Användarnamn för Universal Print:] i [Information om Universal Print].
Ange e-postadressen eller telefonnumret som används på Microsoft 365-kontot i [Användarnamn för Universal Print:].
6
Klicka på [Uppdatera].

Ställs in av administratören med hjälp av en CSV-fil

Du kan associera användarautentisering till ett Microsoft 365-konto genom att redigera en CSV-fil.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [Användarhantering]   [Hantera autentisering]   [Inställningar för Universal Print].
4
Klicka på [Starta export].
Om det inte finns någon användarinformation associerad med ett Microsoft 365-konto kan du inte konfigurera inställningarna med en CSV-fil. Klicka på [Lägg till association ...], lägg till den associerade användaren och klicka sedan på [Starta export].
5
Redigerar den exporterade CSV-filen
Ange ett registrerat användarnamn i ”mcp_uid”.
Ange e-postadressen eller telefonnumret som används på Microsoft 365-kontot.
6
Klicka på [Importera] och ange filen som redigerades i steg fem.
7
Klicka på [Starta import].
9E1L-08X