<Justera åtgärd>

Ange inställningarna för att justera maskinens åtgärder.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt markerat med en asterisk (*)
Visas bara om du har alternativet installerat.

<Växla arbetssätt för hålslag i efterbehandlare> *

 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Du kan ange huruvida prioritet ska ges till hålslagshastighet eller precision.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Växla arbetssätt för hålslag i efterbehandlare>
<Prioritera hastighet>, <Prioritera precision>
Ja
Ja
Nej
B
Grundläggande information om Inställningar/Registrering

<Tid tills häftning startar i läget Häfta> *

 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Om du använder manuell häftning kan du ställa in hur lång tid det ska ta tills häftningen utförs från det att du för in papperet.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tid tills häftning startar i läget Häfta>
1 till 3 till 5 sekunder
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering

<Fördröjning efter tryck på starttangent>

 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Justera den beröringstid som krävs för att starta startbehandling.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Fördröjning efter tryck på starttangent>
-1 till 0 till +7
Nej
Nej
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
9E1L-0J4