<Initiera efter byte av delar>

Du måste initialisera skrivaren när du har bytt ut delar. Initiera skrivaren för varje utbytt del.

<ITB-enhet>

 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>  <Initiera efter byte av delar>
När du har bytt transferbälte, utför du <ITB-enhet> för att initiera.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<ITB-enhet>
Ja, Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-

<Sekundär yttre överföringsvals>

 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>  <Initiera efter byte av delar>
När du har bytt den sekundära yttre överföringsvalsen, utför du <Sekundär yttre överföringsvals> för att initiera.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Sekundär yttre överföringsvals>
Ja, Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-

<Underhållssats för ADF>

 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>  <Initiera efter byte av delar>
När du har bytt vals och separeringsdyna för automatisk dokumentmatare, välj <Underhållssats för ADF> för att utföra initiering.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Underhållssats för ADF>
Ja, Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
9E1L-0J7