<Inställningar för autentisering/lösenord>

Ange inställningarna för att förbättra säkerheten på lösenordet och autentiseringsfunktionen.

<Funktionsinställningar för autentisering>

 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställn.>  <Inställningar för autentisering/lösenord>
Ange inställningarna för att förbättra den effektiva säkerheten på autentiseringsfunktionen.

<Lösenordsinställningar>

 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställn.>  <Inställningar för autentisering/lösenord>
Ange inställningarna för att förbättra den effektiva säkerheten på lösenordet.
9E1L-0LJ