<Öppning>

Ange inställningarna beträffande tillgänglighetsfunktionerna för personer som har svårt att se skärmen eller mata in data.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Inställningar för tangentrepetering>

 (Inst./register)  <Preferenser> <Öppning>
Du kan ställa in hur lång tid det ska gå innan tecken upprepas när du håller ned en knapp på pekskärmen, samt intervall mellan upprepningar.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för tangentrepetering>
<Standard>, <Något långsamt>, <Långsam>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering

<Invertera skärmfärger>

 (Inst./register)  <Preferenser> <Öppning>
Du kan invertera skärmfärgerna på pekskärmen. Om du fortfarande tycker att det är svårt att läsa skärmen efter att ha justerat ljusstyrkan kan du pröva denna inställning.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Invertera skärmfärger>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Nypfunktioner samt dra- och släppåtgärder kan inte användas när <Invertera skärmfärger> är inställt som <På>. Fungerar på samma sätt som med en smartphone (nyp/dra och släpp)
<Invertera skärmfärger> är aktiverat för följande skärmar.
Kopia
Scanna och skicka
Fax
Utskrift
Scanna och lagra
Åtkomst lagrade filer
Fax/I-Fax inlåda
Inst. mott./vidarebef.
Statusmonitor
Felskärm (inget papper)

<Använd funktion för att Svepa>

 (Inst./register)  <Preferenser> <Öppning>
Du kan ange om du vill använda nypfunktionerna.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd funktion för att Svepa>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Följande funktioner påverkas inte av den här inställningen.
Nypfunktionerna på skärmen <Visa bild>
AddOn-program
9E1L-0J1