<IPv4-adressfilter>

Ange inställningar för IPv4-adressfiltrering.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Utgående filter>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <Brandväggsinställningar> <IPv4-adressfilter>
Ange utgående filter. Ange IP-adresser i brandväggsinställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Utgående filter>
<Använd filter>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Standardprincip>: <Tillåt>, <Neka>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Registrera> (upp till 16 IPv4-adresser), <Detaljer/redigera>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Registrera>
<En adress>, <Flera adresser> (<Första adress>, <Sista adress>), <Prefixadress> (<Adress>, <Prefixlängd>), <Portnummer>(<Ange inte>, <Ange>)
<Ange>(<Portnummer>): <Lägg till>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Detaljer/redigera>
<En adress>, <Flera adresser> (<Första adress>, <Sista adress>), <Prefixadress> (<Adress>, <Prefixlängd>), <Portnummer>(<Ange inte>, <Ange>)
<Ange>(<Portnummer>): <Lägg till>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Prefixlängd> (1 till 32)
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering

<Inkommande filter>

 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk> <Brandväggsinställningar> <IPv4-adressfilter>
Ange inkommande filter. Ange IP-adresser i brandväggsinställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inkommande filter>
<Använd filter>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Standardprincip>: <Tillåt>, <Neka>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Registrera> (upp till 16 IPv4-adresser), <Detaljer/redigera>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Registrera>
<En adress>, <Flera adresser> (<Första adress>, <Sista adress>), <Prefixadress> (<Adress>, <Prefixlängd>), <Portnummer>(<Ange inte>, <Ange>)
<Ange>(<Portnummer>): <Lägg till>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Detaljer/redigera>
<En adress>, <Flera adresser> (<Första adress>, <Sista adress>), <Prefixadress> (<Adress>, <Prefixlängd>), <Portnummer> (<Ange inte>, <Ange>)
<Ange>(<Portnummer>): <Lägg till>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Prefixlängd> (1 till 32)
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering

<Tillåt alltid sändning/mottagning med ICMP>

 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Brandväggsinställningar>  <IPv4-adressfilter>
Ange om ICMP-kommunikation alltid ska tillåtas.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tillåt alltid sändning/mottagning med ICMP>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
9E1L-0HK