Andra problem

Kan inte trycka på knappar, välja poster eller poster visas inte.

Vissa inställningar kan endast göras av administratören. De kan inte användas av vanliga användare.
Inställningar/Registrering
Systemadministratören kan begränsa funktionerna som vanliga användare har tillgång till för att begränsa obehörigt användande och begränsar vilka funktioner som kan användas.
Funktionerna som kan användas med Användarautentisering hanteras av administratören. Dessa funktioner används genom att logga in med ett ID med åtkomstbehörighet.
Logga in på maskinen
Funktioner kan inte användas eftersom tillbehören eller systemalternativen som krävs inte är installerade.
Knapparna som visas på skärmen har ändrats. Tryck på eller längst ner på skärmen för att växla visning eller tryck på <Alternativ> och leta sedan upp önskad knapp. För skärmbilden med grundläggande funktioner tryck på <Alternativ> och sök efter den önskade knappen.
Anpassa skärmen <Hem>
Anpassa skärmbilden med grundläggande funktioner
Inställningarna hanteras med säkerhetspolicyinställningar. För att ändra inställningarna måste man logga in på Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) med administratörsprivilegier.
Konfigurera inställningar för säkerhetspolicy

Vissa av inställningarna som importerats från en annan enhet tillämpas inte.

Om en säkerhetspolicy har ställts in kan inställningar som bryter mot den inte importeras.

Loggfiler oläsbara.

När du öppnar CSV-filer med Microsoft Excel kanske innehållet inte identifieras som textsträngar och kan vara oläsbart. I så fall öppnar du filerna med en CSV-filsredigerare eller textredigerare.

Loggar registreras inte även om loggsammanställning har påbörjats.

Resultat visas inte nödvändigtvis i en loggfil om den hämtas omedelbart efter att loggsammanställningen påbörjades. Efter loggsammanställningen tar tid, hämta loggfilen igen efter att ha väntat ett tag.

Inställningarna för långsmala original visas inte.

Du kan använda långsmala original genom att ändra maskinens inställningar. Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant för mer information.

Inställningarna för pappersformat K visas inte.

Du kan använda pappersformatet K genom att ändra maskinens inställningar. Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant för mer information.

Visa datorns nätverksanslutningsinformation

När du använder Windows

1
Högerklicka på [] (Start) och klicka på [Nätverksanslutningar].
Skärmen [Status] visas.
2
Visa nätverksanslutningsinformationen.
Visa SSID för ett trådbundet nätverk
Visa SSID i [Status för nätverk].
Visa IP-adressen och DNS-servern
1
Klicka på [Egenskaper] för det anslutna nätverket.
2
I [Egenskaper], visa IP-adressen och DNS-servern.

När du använder macOS

1
Klicka på [] [Systeminställningar] [Nätverk].
Skärmen [Nätverk] visas.
2
Visa IP-adressen, DNS-servern och annan information.
För trådbundet nätverk
För trådlöst nätverk
Visa SSID i [Nätverksnamn].
Visa IP-adressen i [Status].
Klicka på [Avancerat] och visa DNS-servern på fliken [DNS].
9E1L-0RF