Bústia de fax/I-fax

Bústia RX en memòria

Bústia RX en memòria

(Els elements que apareixen a la pantalla poden diferir segons el model i les opcions).

Bústia de RX dades divid.

Bústia fax confidencial

9EF4-0UH