Desament de destinataris

Les destinacions per enviar faxos i dades llegides es poden desar a la llibreta d'adreces o en botons d'accés ràpid.
Llibreta d'adreces
Si voleu desar moltes destinacions o classificar-les per departament o soci empresarial, deseu-les a la llibreta d'adreces. La llibreta d'adreces permet cercar destinacions pel primer caràcter del nom o seleccionant una funció com ara fax o correu electrònic. Podeu desar destinacions per a tots els usuaris, destinacions per al vostre propi ús i destinacions que només un administrador pugui editar. Desament de destinataris a la llibreta d'adreces

Botó de tipus de funció

Seleccioneu el botó per filtrar destinacions per funció com ara fax o correu electrònic.

Llista desplegable d'adreces

Seleccioneu una llista d'adreces per a un departament o soci empresarial.

<Cercar per nom>

Introduïu el nom de la destinació.

Botó del primer caràcter

Seleccioneu el botó alfanumèric del primer caràcter del nom de destinació.
Botó d'accés ràpid
Podeu desar destinacions utilitzades freqüentment en botons d'accés ràpid per simplificar les operacions. Els botons d'accés ràpid amb destinacions desades es mostren a la pantalla tàctil, i això us permet cercar i especificar ràpidament les destinacions prement un botó. Desament d'una destinació en un botó d'accés ràpid
(Els elements que apareixen a la pantalla poden diferir segons el model i les opcions).

Botó d'accés ràpid

Podeu especificar fàcilment la destinació que vulgueu prement un botó.

Botó de número d'accés ràpid

Podeu introduir el número de tres dígits d'un botó d'accés ràpid desat si no apareix a la pantalla tàctil.
Per a l'administrador
La llibreta d'adreces i els botons d'accés ràpid es poden exportar/importar. Això es pot utilitzar per fer còpies de seguretat de les dades si es produeix una avaria o per simplificar el procediment per desar destinacions entre equips compatibles. Per obtenir més informació, vegeu Còpia de seguretat/Restauració de dades.
La llibreta d'adreces es pot personalitzar per a cada usuari que hagi iniciat sessió (Llista dels elements personalitzables). A més a més, la funció Sincronitzar opcions personalitzades es pot utilitzar per compartir la llibreta d'adreces amb un nombre d'impressores multifunció Canon (Opcions de sincronització per a diverses impressores multifunció Canon).
Podeu establir una contrasenya per evitar l'edició o l'eliminació no admeses a la llibreta d'adreces. Definició d'un PIN per a la llibreta d'adreces
Si hi ha destinacions que no voleu mostrar a la llibreta d'adreces o si voleu limitar l'accés dels usuaris a destinacions, introduïu un número d'accés quan deseu una destinació. Per utilitzar el número d'accés, cal activar l'opció prèviament a Restricció de l'accés a destinacions desades a la llibreta d'adreces.
Configureu les llistes d'adreces de grups d'usuaris des de Remote UI (IU remota). (Desament de destinataris mitjançant Remote UI (IU remota))
9EF4-05F