Funcions bàsiques

En aquest capítol es descriuen les funcions bàsiques que són comuns a l'ús de totes les funcions, com ara com utilitzar el tauler de control. Aquest capítol també proporciona informació sobre com llegir i utilitzar la pantalla tàctil, que és la forma principal de controlar les operacions des de la unitat principal.

Ús de la pantalla tàctil

En aquesta secció es descriu com utilitzar les tecles de la pantalla tàctil per dur a terme diverses operacions, com ajustar i verificar les opcions. En aquest apartat també es descriu com introduir text i números per realitzar operacions com registrar informació a la llibreta d'adreces i enviar faxos.

Inici de sessió a l'equip

En aquest apartat es descriu com iniciar sessió quan apareix la pantalla d'inici de sessió.

Personalització de la pantalla tàctil

En aquesta secció es descriu com col·locar els botons i personalitzar els menús, fet que facilita l'ús de les pantalles que apareixen a la pantalla tàctil.

Cancel·lació de treballs

En aquesta secció es descriu com cancel·lar treballs d'impressió o enviament actius.

Especificació de les opcions de so

En aquesta secció es descriu com especificar les opcions de so, com ara els que s'emeten quan l'enviament d'un fax acaba o quan es produeix un error.

Entrada en mode repòs

En aquesta secció es descriu com configurar el mode repòs.

Desament de destinataris

En aquesta secció es descriu com desar destinacions a la llibreta d'adreces o en botons d'accés ràpid per enviar faxos o documents llegits.
9EF4-04H