Entrada en mode repòs

La funció de mode repòs redueix el consum energètic desactivant temporalment algunes operacions internes de l'equip. Per posar l'equip en mode repòs fàcilment, premeu  (Estalvi d'energia) a la pantalla. Quan l'equip estigui en mode repòs, es desactivarà la pantalla tàctil.
A equips amb un tauler de control vertical, premeu (Estalvi d'energia) al tauler de control. (Estalvi d'energia) s'il·lumina en mode de repòs.
Pot ser que l'equip no entri en mode repòs segons l'estat i les condicions de funcionament de l'equip.
Podeu establir l'ordre per iniciar les funcions necessàries en dur a terme operacions després de desactivar el mode repòs. <Fi del mode repòs eco>
L'indicador Processant/Dades es manté intermitent o il·luminat en verd encara que l'equip entri en el mode repòs.
Sortida del mode repòs
Premeu la pantalla tàctil. A equips amb un tauler de control vertical, premeu (Estalvi d'energia).
Configuració del temps per a repòs automàtic
Podeu utilitzar l'opció <Temps per a autorepòs> per posar automàticament l'equip en mode repòs. Si voleu canviar la quantitat de temps que ha de passar abans que l'equip entri en mode repòs automàtic, seguiu el procediment següent.
 (Configuració)  <Preferències>  <Opcions temporitzador/energia>  <Temps per a autorepòs>  o  per establir la quantitat de temps que ha de passar abans que l'equip entri en mode repòs automàticament  <Bé>.
Podeu especificar l'interval de temps per canviar automàticament al mode repòs segons el dia de la setmana. <Temporitzador setmanal per a autorepòs>
Consum d'energia en mode repòs
Podeu establir la quantitat d'energia que consumeix l'equip quan es troba en mode repòs. Seguiu el procediment següent per establir l'energia consumida en mode repòs.
 (Configuració)  <Preferències>  <Opcions temporitzador/energia>  establiu <Consum d'energia en mode repòs> en <Baix> o <Alt>.
Ús d'una xarxa LAN sense fil en mode repòs
Establiu <Consum d'energia en mode repòs> en <Alt>. <Consum d'energia en mode repòs>
9EF4-05E