Inclusió de números i símbols a les còpies

Quan copieu, podeu incloure números de pàgina, números de gestió, dates, etc. També podeu incloure segells que indiquin "Confidencial", etc. Això permet una gestió més senzilla en algunes situacions, com ara quan distribuïu diverses còpies de documents.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Còpia>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Opcions> a la pantalla de funcions bàsiques de còpia. Pantalla de funcions bàsiques de còpia
4
Premeu <Numerar pàgines>, <Numerar jocs còpies>, <Filigrana> o <Imprimir data>.
5
Seleccioneu el format d'impressió.
No hi ha cap opció per seleccionar si heu especificat <Numerar jocs còpies>, <Filigrana> o <Imprimir data> al pas 4. Aneu al pas 6.
6
Seleccioneu la posició d'impressió.
7
Seleccioneu l'orientació de l'original col·locat.
Com es pot observar a les il·lustracions següents, si l'original està col·locat en orientació vertical mirat des del davant, seleccioneu <Amunt a la vora llarga>, i si està col·locat en orientació horitzontal, seleccioneu <Amunt a la vora lateral>.
<Amunt a la vora llarga>
<Amunt a la vora lateral>
8
Especifiqueu el contingut que voleu imprimir.
9
Premeu <Bé>  <Tancar>.
10
Premeu  (Iniciar).
Comença el procés de còpia.
Els números de jocs de còpies s'imprimeixen a totes les pàgines copiades.
Els números de jocs de còpies es poden imprimir juntament amb dates o text. <Opcions accessori per numerar jocs còpies>
El text per a <Numerar pàgines> i <Filigrana> també es pot seleccionar entre els textos desats a <Desar caràcters per Numerar pàg./Filigrana>.
Si establiu dos dels modes <Numerar pàgines>, <Filigrana>, <Imprimir data> o <Numerar jocs còpies> per imprimir en la mateixa posició, apareix un missatge que us demana si voleu imprimir amb aquestes opcions quan premeu  (Iniciar).
Si establiu <Opcions accessori per numerar jocs còpies> en <On>, les opcions que podeu especificar varien de la manera següent. <Opcions accessori per numerar jocs còpies>
Ja no podeu seleccionar <Tota la superfície> ni <Números en 5 posicions> per a les posicions d'impressió del mode Numerar jocs còpies.
Els mides numèriques del mode Numerar jocs canvien a <10,5 pt>, <12,0 pt> i <14,0 pt>.
9EF4-06J