Manteniment de la unitat principal

Per obtenir informació sobre les precaucions que cal tenir durant les tasques de manteniment, vegeu "Instruccions importants de seguretat" incloses amb l'equip i @Tractament de les opcions.

Neteja bàsica

Substitució de consumibles

Altres

Precaucions en reubicar l'equip
9EF4-017