Revers

Port USB (part posterior de l'equip)

Podeu connectar dispositius com ara un disc dur extern a l'equip. Còpia de seguretat/Restauració de dades
Quan seleccioneu <Xarxa de fil + Xarxa de fil> per a <Seleccionar interfície>, connecteu l'adaptador USB-LAN aquí. Connexió a una xarxa de fil per a la sublínia
L'equip pot subministrar una potència màxima de 5 V/900 mA. Si connecteu un equip que necessita més potència, podríeu fer malbé l'equip.
El port USB (part posterior de l'equip) admet USB 3.0.

Connector USB

Feu servir un cable USB per connectar l'equip a un ordinador.
El connector USB admet USB 2.0.

Port LAN

Serveix per connectar un cable LAN per connectar l'equip amb un encaminador d'una xarxa de fil, etc. Configuració de l'entorn de xarxa
9EF4-00A