Opcions

Les funcions de l'equip es poden completar mitjançant la instal·lació d'opcions a l'equip.
Per obtenir més informació sobre equips opcionals relacionats amb el sistema, vegeu les Opcions del sistema.

Opcions disponibles

Cerca d'opcions segons les vostres finalitats

Per afegir calaixos de paper

Fer servir funcions com classificació i grapat

Per obtenir més informació sobre l'equipament opcional que permet utilitzar funcions com ara la classificació i el grapat, vegeu Equipament opcional compatible amb funcions específiques

Utilitzar la funció d'autenticació per gestionar usuaris per departament

Emprar una eina de suport en tancar l'alimentador

Manipulació de les opcions

Per evitar lesions personals, no col·loqueu la mà on es realitza el grapat (prop dels rodets) si hi ha instal·lada la unitat d'acabat.
No poseu els dits damunt de la unitat d'acabat quan estigui en funcionament. Podríeu fer-vos mal o danyar la unitat d'acabat.
Quan tragueu paper de la safata de la unitat d'acabat, no poseu les mans damunt de la safata de sortida. Podria ser que la safata es mogués cap amunt i les mans hi quedessin atrapades.
Les safates de la unitat d'acabat es mouen durant la còpia o la impressió de documents. No col·loqueu res a sota de les safates, ja que es poden deteriorar.
No col·loqueu res que no sigui paper a les safates de la unitat d'acabat, ja que es poden deteriorar.
És possible que algunes opcions no apareguin depenent de la configuració de l'equip opcional instal·lat.
9EF4-026