S'ha produït un encallament de grapes a la unitat d'acabat de grapes

1
Obriu la tapa davantera de la unitat d'acabat.
2
Traieu el cartutx de grapes.
Subjecteu el pom verd del cartutx de grapes i traieu-lo en línia recta.
3
Traieu totes les grapes encallades del cartutx de grapes.
Aixequeu el pom del cartutx de grapes.
Traieu totes les grapes encallades i les grapes exposades.
Torneu a col·locar el pom del cartutx de grapes a la posició original.
4
Subjecteu el pom verd del cartutx de grapes i empenyeu-lo tant com pugueu.
5
Tanqueu la tapa davantera de la unitat d'acabat.
És possible que es faci una operació de grapat en sec automàticament per recol·locar les grapes.
9EF4-025