Restricció de la impressió des d'un ordinador

Podeu restringir la impressió des d'un ordinador (Impressió des d'un ordinador) de manera que només es puguin imprimir tipus de documents específics. També podeu configurar l'equip de manera que els documents no s'imprimeixin fins que l'usuari no estigui autoritzat a l'equip (Impressió de documents retinguts a l'equip (Impressió de retenció obligatòria)). També podeu restringir l'equip perquè només imprimeixi documents en Impressió segura xifrada (Impressió més segura amb la impressió segura xifrada), fet que pot impedir la filtració d'informació a causa d'impressions desateses o dades d'impressió desprotegides. Per configurar aquestes opcions calen privilegis d'administrador o d'administrador de dispositius (DeviceAdmin).

Prohibició de la impressió des d'un ordinador

Podeu prohibir als usuaris que imprimeixin documents des d'un ordinador. No obstant això, fins i tot quan està prohibit imprimir des d'un ordinador, podeu permetre als usuaris desar documents a l'espai d'emmagatzematge temporal de l'equip (bústia), així com imprimir documents desats a la bústia.
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Impressora>  <Restringir treballs d'impressora>  <On>  Seleccioneu les excepcions a les restriccions  <Bé>

Configuració de les opcions d'impressió retinguda forçada

Quan imprimiu documents des d'un ordinador, podeu retenir les dades d'impressió a l'equip i impedir que els s'imprimeixin immediatament (Impressió de documents retinguts a l'equip (Impressió de retenció obligatòria)). Podeu configurar les opcions perquè la impressió no es pugui dur a terme fins que l'usuari no estigui autoritzat a l'equip, fet que garanteix més seguretat i redueix el risc que altres persones vegin o agafin sense voler documents confidencials. Per configurar aquestes opcions calen privilegis d'administrador.
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Opcions de funcions>  <Imprimir>  <Retenció obligatòria>.
3
Premeu <On>, establiu les condicions necessàries i premeu <Bé>.
Podeu establir condicions detallades per retenir els treballs d'impressora, com l'usuari o l'adreça IP. Si no s'estableix cap condició, tots els treballs d'impressió es retenen excepte els treballs d'usuaris no identificats. Si no s'ha establert cap condició i es rep un treball d'impressió d'un usuari no identificat, es cancel·la sense retenir-lo.
Definició de les condicions per retenir documents
Configuració de les opcions detallades d'impressió retinguda forçada
Podeu configurar opcions detallades per als documents la impressió dels quals està retinguda, com ara durant quant temps s'han de desar i com visualitzar-los. <Imprimir>

Com permetre només la impressió segura xifrada

Podeu configurar l'equip per permetre només la impressió de documents d'Impressió segura xifrada des d'un ordinador, fet que pot impedir la filtració d'informació a causa de dades d'impressió desprotegides. Amb aquesta opció, els documents no es poden imprimir utilitzant operacions d'impressió normals. Es demana als usuaris que introdueixin una contrasenya a l'equip quan imprimeixen documents d'Impressió segura xifrada. Impressió més segura amb la impressió segura xifrada
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>  <Només permetre treballs d'impressió xifrada>  <On>  <Bé>  (Configuració)  (Configuració)  <Aplicar canv. a opcs.>  <Sí>
9EF4-0EU