Configuració d'actualitzacions programades

Podeu configurar l'equip perquè comprovi regularment si hi ha algun microprogramari nou aplicable i actualitzi automàticament el microprogramari de l'equip.
Aquesta operació només la pot portar a terme un usuari amb els privilegis necessaris.
Si no es completa la baixada del microprogramari o bé no s'aplica el microprogramari baixat, no podeu portar a terme una actualització programada.
1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remota)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remota)
3
Feu clic a [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Feu clic a [Scheduled Update Settings] [Edit...].
5
Seleccioneu la casella [Enable scheduled update settings] i configureu les opcions necessàries.
[Update Schedule]
[Confirm]
Seleccioneu el cicle ([Biweekly] o [Weekly], un dia ([Sun] a [Sat]) i l'hora). L'hora es mostra en format 24 hores. La comprovació del microprogramari pot tardar fins a 3 hores des de l'hora especificada.
[Apply at]
Seleccioneu l'hora per aplicar el microprogramari descarregat.
[E-Mail]
Introduïu l'adreça de correu electrònic de l'administrador. Podeu rebre missatges de correu electrònic sobre l'estat de l'actualització que s'envia des del servidor de distribució.
[Comments]
Introduïu el comentari que s'afegirà automàticament al missatge de correu electrònic. Si s'escriu el nom del model, podreu identificar de quin estat de dispositiu tracta el missatge de correu electrònic.
Si el microprogramari descarregat anteriorment no s'ha configurat amb actualització programada, no es realitza l'actualització programada següent.
Si s'ha establert Scheduled Update (Actualització programada), s'aplicarà una actualització de microprogramari a l'hora especificada després que el microprogramari nou s'hagi descarregat del servidor de distribució. Quan l'aplicació hagi finalitzat, l'equip es reiniciarà automàticament.
6
Feu clic a [Set].
9EF4-0H0