Gestió de l'equip des d'un ordinador (Remote UI (IU remota))

Podeu controlar remotament l'equip des del navegador Web del vostre ordinador per portar a terme operacions com ara comprovar l'estat d'impressió, canviar la configuració de l'equip o editar la llibreta d'adreces. Aquesta funció tan pràctica us permet romandre al vostre escriptori mentre utilitzeu l'equip. Per portar a terme l'ús remot, introduïu l'adreça IP de l'equip al vostre navegador Web i obriu la pàgina de portal de Remote UI (IU remota). Per obtenir més informació sobre les necessitats del sistema per a Remote UI (IU remota), vegeu Especificacions del sistema.
Com utilitzar Remote UI (IU remota)
Aquesta secció descriu el procediment d'inici de sessió de Remote UI (IU remota) i les funcions de la pantalla principal de Remote UI (IU remota).
Comprovació de l'estat dels documents en espera i de l'equip
Aquesta secció descriu com comprovar l'estat dels documents copiats, impresos, enviats i rebuts, així com la informació d'errors i la quantitat de paper restant.
Altres funcions disponibles utilitzant Remote UI (IU remota)
Aquesta secció descriu diverses altres funcions pràctiques que es poden portar a terme mitjançant un ordinador utilitzant Remote UI (IU remota), com ara l'edició de la llibreta d'adreces, la comprovació de fitxers que s'han desat a l'equip, i la còpia de seguretat de la configuració de l'equip si cal.
No accediu a altres llocs web quan el navegador estigui accedint a la Remote UI (IU remota) de la vostra impressora. No oblideu tancar el navegador web si us allunyeu de l'ordinador o quan acabeu de canviar la configuració.
Quan utilitzeu un servidor proxy
No podeu accedir a l'equip mitjançant un servidor proxy. Si s'utilitza un servidor proxy al vostre entorn, configureu el navegador Web per saltar-vos el servidor proxy i accedir a l'equip directament.
9EF4-0F4