Ús d'ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

En un entorn que utilitzi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, és possible definir quines funcions estan disponibles per a cada nivell de privilegi (funció), i també crear funcions noves. Això proporciona un control més precís de la gestió d'usuaris, ja que us permet especificar quines funcions estan disponibles per a cada usuari individual. Per exemple, podeu prohibir a l'usuari A que copiï i permetre a l'usuari B que utilitzi totes les funcions. Seguiu el procediment següent per activar les funcions d'ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Llicències/Altres>  <Usar ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>  <On>  <Bé>  (Configuració)  (Configuració) <Aplicar canv. a opcs.>  <Sí>
Si aquesta opció està establerta en <On>, <Usar autenticació d'usuari> a Configuració també està establerta en <On>. Per establir <Usar autenticació d'usuari> en <Off>, establiu primer aquesta configuració en <Off>.
Si establiu aquesta funció en <On>, es desactiven les opcions següents de Configuració.
Definició d'un PIN per a la llibreta d'adreces
Restricció de destinacions noves
Amb l'ús de l'ACCESS MANAGEMENT SYSTEM es poden establir restriccions semblants per a funcions. Per obtenir detalls, vegeu Guia de l'administrador d'ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
Encara que canvieu aquesta opció d'<Off> a <On>, les opcions següents de Configuració no tornen automàticament als seus valors anteriors. Canvieu les opcions manualment.
Definició d'un PIN per a la llibreta d'adreces
Restricció de destinacions noves
Per obtenir més informació sobre els requisits del sistema i com crear i editar funcions, vegeu Guia de l'administrador d'ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
9EF4-0E3