Gestió dels usuaris

Podeu assegurar un nivell superior de seguretat i eficiència utilitzant una aplicació d'autenticació d'usuaris (servei d'inici de sessió) per gestionar els usuaris de l'equip (Servei d'inici de sessió). Es recomana que l'administrador gestioni tots els usuaris d'acord amb el vostre entorn operatiu i les mesures de seguretat necessàries. Funcions de gestió d'usuaris

Servei d'inici de sessió

S'utilitza una aplicació d'autenticació d'usuaris (servei d'inici de sessió) anomenada "Autenticació d'usuaris" com a mètode principal de gestió dels usuaris de l'equip. Amb el servei d'inici de sessió d'Autenticació d'usuaris, es pot portar a terme l'autenticació d'usuaris tenint en compte el nom d'usuari i la contrasenya que s'hagin desat per a cada usuari. La informació de l'usuari es desa a la base de dades de l'equip o en un servidor d'autenticació extern. Amb la capacitat de definir precisament quines funcions estan disponibles per a cada usuari, podeu personalitzar operacions de l'equip i millorar la seguretat limitant l'accés a determinades funcions. També és possible utilitzar la gestió d'ID de departaments per gestionar grups, segons el dispositiu utilitzat per a l'autenticació.
Si no esteu utilitzant la funció Personalització, establiu les opcions <Permetre l'ús d'opcions personals> (<Permetre l'ús d'opcions personals>) en <Off>.

Funcions de gestió d'usuaris

La gestió d'usuaris pot proporcionar els avantatges descrits a continuació. Per protegir dades importants i reduir costos, podeu limitar l'accés a l'equip i definir el conjunt d'operacions que estan disponibles per als usuaris.
Impediment de l'ús no autoritzat per part de tercers
Com l'ús de l'equip està limitat als usuaris aprovats, s'evita la filtració d'informació a causa de l'ús no autoritzat per part de tercers, fins i tot si l'equip és en una zona de molta activitat oberta a tercers.
Configuració dels nivells de privilegi
Amb la gestió de l'autenticació personal, podeu definir el conjunt d'operacions disponibles especificant la funció (nivell de privilegi) per a cada usuari. Per exemple, podeu seleccionar la funció Administrator per permetre privilegis d'accés total, la funció NetworkAdmin per permetre la configuració d'opcions relacionades amb la xarxa o la funció DeviceAdmin per permetre la configuració d'opcions d'informació del dispositiu i les opcions per a claus i certificats que es necessiten quan s'utilitzen determinades funcions. Seleccionant i assignant diversos nivells de privilegi a administradors, podeu operar de manera més eficaç en equip portant a terme una gran varietat de tasques de gestió de l'equip.
Definició de restriccions d'ús
L'administració de l'autenticació personal permet a un usuari amb privilegis d'administrador gestionar el conjunt d'operacions que estan disponibles per als usuaris. La capacitat de definir restriccions de funcions per a cada usuari us ofereix un control més precís en la gestió d'usuaris.
Gestió de grups d'usuaris
Els usuaris es poden assignar a grups segons ID de departament (gestió d'ID de departaments), i això us permet comprovar el nombre total de pàgines impreses o llegides per a cada ID de departament. També podeu definir límits específics per a cada ID de departament, com ara un màxim de 500 pàgines impreses o un màxim de 200 pàgines copiades. Aquesta funció us pot ajudar a augmentar el coneixement dels costos i us pot oferir pistes sobre com millorar les vostres operacions.
Optimització de les opcions per a cada usuari
Es poden desar diverses opcions per a cada usuari i es poden aplicar en iniciar la sessió. Els usuaris poden crear botons personals i especificar una carpeta personal a la xarxa. També és possible que l'equip recordi contrasenyes després d'haver-les introduït. Això permet als usuaris tornar a iniciar sessió sense introduir la contrasenya.
Associació de comptes d'usuari a claus per al bon funcionament de les operacions
Quan cal una informació d'autenticació diferent de la informació d'autenticació utilitzada en iniciar la sessió, la informació d'autenticació s'ha d'introduir una sola vegada i no cal tornar-la a introduir un cop l'autenticació ha estat satisfactòria. Aquesta informació d'autenticació es diu "clau". Atès que les claus estan associades a comptes d'usuari, no cal tornar a introduir la informació d'autenticació encara que l'equip estigui apagat.
Associació de comptes d'usuari amb ID de departament per restringir el nombre de còpies i d'impressions
Els comptes d'usuari d'autenticació d'usuari es poden associar a ID de departament. Si especifiqueu prèviament les restriccions de còpia i impressió per als ID de departament, podeu aplicar restriccions al nombre de còpies o impressions per a cada departament al qual pertanyi un usuari. Per obtenir més informació sobre l'associació de comptes d'usuari amb ID de departament, vegeu Desament d'informació d'usuaris al dispositiu local. Per obtenir més informació sobre l'especificació de restriccions segons el departament, vegeu Configuració de les opcions de gestió d'ID de departament.
9EF4-0CF