Lectura amb AirPrint

Podeu utilitzar AirPrint per transferir les dades llegides per l'equip directament a un Mac.
Requisits del sistema
Per llegir amb AirPrint, necessiteu un Mac amb OS X 10.9 o posterior instal·lat. Per llegir amb TLS, necessiteu un Mac amb OS X 10.11 o posterior instal·lat.
Entorn de xarxa
És necessari treballar en un dels entorns següents.
Un entorn en què un dispositiu Apple i l'equip estiguin connectats a la mateixa LAN.
Un entorn en què un Mac estigui connectat a l'equip via USB
Per a la lectura cal establir <Usar Network Link Scan> en <On>. <Usar Network Link Scan>
També és possible que calgui una actualització del microprogramari. Actualització del microprogramari
No podeu fer lectures mentre s'estiguin establint opcions per a operacions o l'equip estigui duent a terme qualsevol operació.

Lectura des d'un Mac

1
Assegureu-vos que l'equip estigui encès i connectat al Mac.
Per saber com assegurar-vos-en, consulteu Configuració de l'entorn de xarxa.
2
Des del Mac, afegiu l'equip a [System Preferences] [Printers & Scanners].
Si l'equip ja s'ha afegit per a la impressió o l'enviament de faxos, no cal fer aquesta operació.
3
Seleccioneu aquest equip de la llista d'impressores a [Printers & Scanners].
4
Feu clic a [Scan].
5
Feu clic a [Obriu l'escàner].
Apareixerà la pantalla [Scanner].
6
En cas que sigui necessari, configureu les opcions de lectura.
7
Feu clic a [Scan].
Es llegeix el document i es mostra la imatge.
9EF4-0C4