<Opcions de TCP/IP>

Especifiqueu les opcions que permeten utilitzar l'equip en una xarxa TCP/IP.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Opcions d'IPv4>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu les opcions que permeten utilitzar l'equip en un entorn IPv4.

<Opcions d'IPv6>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu les opcions que permeten utilitzar l'equip en un entorn IPv6.

<Opcions de DNS>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu les opcions del nom de l'amfitrió/nom del domini (DNS) per convertir noms d'amfitrió (noms de domini) a adreces IP.

<Opcions de nom de l'ordinador/nom de grup de treball>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu el nom de l'equip connectat a la xarxa i el nom del grup de treball al qual pertany. Si l'entorn no té grups de treball, creeu un grup de treball al Windows i introduïu-ne el nom.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de nom de l'ordinador/nom de grup de treball>
<Nom de l'ordinador> (màxim 15 caràcters): Canon****** ("******" representa els sis últims dígits d'una adreça MAC).
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Nom de grup de treball> (màxim 15 caràcters): GRUP DE TREBALL
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Comentari> (màxim 48 caràcters)
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Usar NetBIOS>: <On>, <Off>
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
Si establiu <Usar NetBIOS> en <Off>, <Opcions de WINS> es desactiva. Assegureu-vos d'establir <Usar NetBIOS> a <On> si utilitzeu WINS.

<Opcions de servidor SMB>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu la configuració del servidor SMB per obrir l' Espai avançat al públic en una xarxa. Configuració del servidor SMB
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de servidor SMB>
<Usar servidor SMB>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar autenticació SMB>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Tipus d'autenticació>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Sol·licitar signatura SMB per connexió>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Sol·licitar xifratge per connexió>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Especificar versió del servidor SMB>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu la versió de SMB que s'utilitzarà al servidor SMB. Configuració del servidor SMB
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Especificar versió del servidor SMB>
<1.0>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<2.0>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<3.0>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<3.1>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Utilitzeu la mateixa versió de SMB al servidor SMB i al client SMB. SMB no es pot utilitzar si les versions són diferents.

<Opcions de client SMB>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu les opcions que voleu fer servir quan l'equip es connecti a una xarxa com a client SMB. Configuració del client SMB
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de client SMB>
<Tipus d'autenticació>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Sol·licitar signatura SMB per connexió>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Sol·licitar xifratge per connexió>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Temps d'espera>: De 3 a 30 a 300 seg.
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Especificar versió del client SMB>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu la versió de SMB que s'utilitzarà al client SMB. Configuració del client SMB
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Especificar versió del client SMB>
<1.0>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<2.0>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<3.0>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<3.1>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Utilitzeu la mateixa versió de SMB al servidor SMB i al client SMB. SMB no es pot utilitzar si les versions són diferents.

<Opcions de WINS>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu les opcions del Servei de noms d'Internet de Windows (Windows Internet Name Service, WINS). Configuració d'opcions de WINS
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de WINS>
<Resolució WINS>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Adreça de servidor WINS> (Adreça IP)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si establiu <Usar NetBIOS> en <Off> a <Opcions de nom de l'ordinador/nom de grup de treball>, es desactiva aquesta opció.

<Opcions d'impressió LPD>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu les opcions d'impressió LPD. Per utilitzar la impressió LPD, premeu <On> i establiu el temps que ha de transcórrer fins que el treball es cancel·li automàticament quan les dades d'impressió no es poden rebre a causa d'un error de comunicació, etc.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'impressió LPD>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Pàgina de separació LPD>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Temps per a RX>: D'1 a 5 a 60 (min.)
No
C
Settings/Registration Basic Information
Les pàgines de bàner només es poden publicar si hi ha instal·lada la funció d'impressora PCL o la funció d'impressora PS. Opcions del sistema
Les pàgines de separació estan establertes perquè s'imprimeixin mitjançant un treball d'impressió. Encara que <Pàgina de separació LPD> estigui establert en <On>, no s'imprimeixen pàgines de separació per a treballs d'impressió que estiguin establerts per no imprimir cap pàgina de separació.

<Opcions d'impressió RAW>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu les opcions d'impressió RAW. Per utilitzar la impressió RAW, premeu <On> i establiu si s'ha d'utilitzar la comunicació bidireccional i el temps que ha de transcórrer fins que el treball es cancel·li automàticament quan les dades d'impressió no es poden rebre a causa d'un error de comunicació, etc.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'impressió RAW>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Comunicació bidireccional>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Temps per a RX>: D'1 a 5 a 60 (min.)
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Opcions d'SNTP>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu las opcions per al protocol simple d'hora de xarxa (SNTP). Configuració d'opcions de SNTP
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'SNTP>
<Usar SNTP>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Interval de polling>: De 10 a 1440 a 2880 min.
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Adreça de servidor NTP> (Adreça IP o nom de l'amfitrió)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Comprovar servidor NTP>
No
No
No
-

<Opcions d'impressió FTP>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu les opcions d'impressió FTP. Per utilitzar la impressió FTP, premeu <On> i establiu <Nom d'usuari> i <Contrasenya> com calgui.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'impressió FTP>
<Usar impressió FTP>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom d'usuari>: guest
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Contrasenya>: 7654321
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Usar UTF-8 per mostrar nom treb. impressió FTP>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu si voleu utilitzar UTF-8 per mostrar els noms de fitxer quan dueu a terme una impressió FTP.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar UTF-8 per mostrar nom treb. impressió FTP>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Opcions de WSD>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Configureu les opcions de WSD.
Per utilitzar WSD (Web Services for Devices) com a aplicació d'impressió, establiu <Usar WSD> en <On>.
Per utilitzar WSD per tal de recuperar la informació de l'equip, establiu <Usar cerca en WSD> en <On>.
Per utilitzar la funció Lectura WSD, establiu <Use funció de lectura WSD> en <On>. L'ús de WSD
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de WSD>
<Usar WSD>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar cerca en WSD>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Use funció de lectura WSD>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si establiu <Usar WSD> en <On>, <Usar cerca en WSD> i <Usar HTTP> també s'estableixen en <On>.
Si establiu <Use funció de lectura WSD> en <On>, <Usar HTTP> també s'estableix en <On>.

<Usar mode PASV per a FTP>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu si s'ha d'utilitzar el mode FTP PASV. Configuració del mode PASV per a FTP
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar mode PASV per a FTP>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Opcions d'impressió IPP>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu les opcions d'impressió IPP. Per utilitzar la impressió IPP, premeu <On> i establiu si es permeten només dades de comunicació xifrades amb TLS (impressió IPP) i si s'ha d'utilitzar l'autenticació IPP.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'impressió IPP>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Permetre en usar TLS>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar autenticació>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si ho establiu en <On>, <Usar HTTP> també s'estableix en <On>.
Per dur a terme una impressió IPPS, es necessita un parell de claus. Podeu utilitzar un parell de claus preinstal·lat o un parell de claus original generat per l'equip com a clau per utilitzar. Per obtenir informació sobre la clau que s'ha d'utilitzar i el mètode per generar un parell de claus original, vegeu Generació de la clau i el certificat per a la comunicació de xarxa o Desament d'una clau i un certificat per a la comunicació de xarxa. Si seleccioneu <RSA> per a <Algorisme de clau> en generar la clau que es farà servir per comunicar-se amb la xarxa, la longitud de la clau haurà de ser igual o superior a <1024>. En funció del sistema operatiu que es faci servir, és possible que la impressió IPPS no es realitzi correctament si s'estableix una longitud de clau de <512>.
Per utilitzar la funció d'autenticació IPP amb l'establiment de <Usar autenticació> en <On>, la informació de l'usuari de l'equip s'utilitza com a usuari i contrasenya de l'autenticació IPP. Assegureu-vos de desar la informació de l'usuari amb antelació amb la funció d'autenticació IPP. Desament d'informació d'usuaris al dispositiu local

<Opcions de detecció multidifusió>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu les opcions de detecció multidifusió. Supervisió de l'equip des de sistemes de gestió de dispositius
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de detecció multidifusió>
<Resposta>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom d'àmbit>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Sleep Mode Notification Settings>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu les opcions per a l'enviament de multidifusió de les notificacions del mode repòs a la xarxa.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Sleep Mode Notification Settings>
<Notify>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Número de port>: D'1 a 11427 a 65535
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>: De 0 a 3 a 254
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>: De 60 a 600 a 65535 seg.
No
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció només es pot especificar mitjançant Remote UI (IU remota).

<Usar HTTP>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Activeu o desactiveu l'opció HTTP.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar HTTP>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si activeu l'opció <On>, podeu obrir un port necessari. No obstant això, es recomana que s'estableixi en <Off> si no s'utilitza cap port. Si deixeu el port obert, pot ser que un usuari no autoritzat accedeixi a l'equip.
Si ho establiu en <Off>, les opcions següents també s'estableixen en <Off>.
<IU remot>
<Opcions d'impressió IPP>
<Use funció de lectura WSD> i <Usar WSD> a <Opcions de WSD>
<Usar servidor WebDAV>

<Usar servidor WebDAV>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Configureu l'ús del servidor WebDAV. Configuració d'opcions de WebDAV
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar servidor WebDAV>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si ho establiu en <On>, <Usar HTTP> també s'estableix en <On>.

<Opcions de TLS>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Podeu establir un parell de claus, una versió TLS i un algoritme de xifratge per utilitzar-ho tot una vegada s'hagi comprovat que l'equip fa servir la comunicació xifrada TLS. Configuració de la clau i el certificat per a TLS
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Clau i certificat>
<Convertir en predetermin.>: <Sí>, <No>
No
No
No
-
<Detalls de certificat> (<Versió>, <Núm. de sèrie>, <Algorisme de signatura>, <Emès per a>, <Vàlid des de>, <Data de caducitat>, <Emissor>, <Clau pública>, <Empremta digital cert.>, <Emès per a (nom altern.)>, <Verificar certific.>)
No
No
No
-
<Mostrar ubicació d'ús> (Mostra per a què s'utilitza el parell de claus)
No
No
No
-
<Especificar versions permeses>
<Versió màxima>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Versió mínima>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions algorisme de xifratge>
<AES-CBC (256 bits)>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (256 bits)>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<3DES-CBC>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-CBC (128 bits)>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (128 bits)>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<CHACHA20- POLY1305>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions algorisme intercanvi de claus>
<RSA>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDHE>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<X25519>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions algorisme de signatura>
<RSA>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDSA>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'algorisme HMAC>
<SHA1>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA256>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA384>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Opcions de proxy>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu les opcions del proxy. Configuració d'un proxy
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de proxy>
<Usar proxy>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Adreça de servidor> (Adreça IP o FQDN)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Número de port>: D'1 a 80 a 65535
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar proxy al mateix domini>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Configurar autenticació>
<Usar autenticació de proxy>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom d'usuari> (màxim 24 caràcters)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Contrasenya> (màxim 24 caràcters)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Confirmar info. aut. en mode gestió autenticació>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu si l'equip comprova la informació d'autenticació quan imprimiu mitjançant el controlador de la impressora V4.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Confirmar info. aut. en mode gestió autenticació>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si no hi ha cap clau per utilitzar la comunicació TLS o la clau està malmesa, l'opció es desactiva. Configuració de la clau i el certificat per a TLS

<Opcions d'IPSec>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Configureu les opcions d'IPSec. Configuració de les opcions d'IPSec
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar IPSec>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Rebre paquets fora de directiva>
<Permetre>, <Rebutjar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Activ./Desac. directiva>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar>
<Nom direct.> (màxim 24 caràcters)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de selecció>
<Adreça local> (<Totes les adreces IP>, <Adreça IPv4>, <Adreça IPv6>, <Configurac. man. IPv4>, <Configurac. man. IPv6>)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Configurac. man. IPv4> (<Adreça única>, <Rang d'adreces> (<Primera adreça>, <Última adreça>), <Opcions de subxarxa> (<Adreça>, <Màscara de subxarxa>))
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Configurac. man. IPv6> (<Adreça única> (<Adreça>), <Rang d'adreces> (<Primera adreça>, <Última adreça>), <Especificar prefix> (<Adreça>, <Longitud de prefix>))
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Longitud de prefix> (d'1 a 64 a 128)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Adreça remota> (<Totes les adreces IP>, <Totes les adrec. IPv4>, <Totes les adrec. IPv6>, <Configurac. man. IPv4>, <Configurac. man. IPv6>)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Configurac. man. IPv4> (<Adreça única>, <Rang d'adreces> (<Primera adreça>, <Última adreça>), <Opcions de subxarxa> (<Adreça>, <Màscara de subxarxa>))
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Configurac. man. IPv6> (<Adreça única> (<Adreça>), <Rang d'adreces> (<Primera adreça>, <Última adreça>), <Especificar prefix> (<Adreça>, <Longitud de prefix>))
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Longitud de prefix> (d'1 a 64 a 128)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Port> (<Especificar per número de port>, <Especificar per nom de servei>)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Especificar per número de port> (<Port local> (<Tots els ports>, <Port únic>), <Port remot> (<Tots els ports>, <Port únic>))
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Port únic> (d'1 a 65535)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Especificar per nom de servei>
<Activ./Desac. servei>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'IKE>
<Mode IKE>: <Principal>, <Agressiu>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Validesa>: D'1 a 480 a 65535 min
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Mètode d'autenticació>: <Mètode clau precompart.> (<Clau compartida>), <Mètode de signat. digit.> (<Clau i certificat>)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Clau i certificat>:
<Convertir en predetermin.>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Clau i certificat>:
<Detalls de certificat> (<Versió>, <Núm. de sèrie>, <Algorisme de signatura>, <Emès per a>, <Vàlid des de>, <Data de caducitat>, <Emissor>, <Clau pública>, <Empremta digital cert.>, <Emès per a (nom altern.)>, <Verificar certific.>)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Clau i certificat>: <Mostrar ubicació d'ús> (Mostra per a què s'utilitza el parell de claus)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Algorisme d'autenticació/xifratge> (<Auto>, <Configuració manual>)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Algorisme d'autenticació/xifratge>: <Configuració manual>
<Autenticació>
<SHA1>: <On>, <Off>
<SHA2>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Xifratge>
<3DES-CBC>: <On>, <Off>
<AES-CBC>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Grup DH>
<Grup 14 (2048)>: <On>, <Off>
<ECDH-P256>: <On>, <Off>
<ECDH-P384>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de xarxa IPSec>
<Validesa>
<Hora>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<On>: (d'1 a 480 a 65535min.)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Validesa>
<Mida>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<On>: (de 0 a 1 a 65535 MB)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Algorisme d'autenticació/xifratge>: <Auto>, <Configuració manual>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Algorisme d'autenticació/xifratge>: <Configuració manual> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP> Opcions:
<Autenticació ESP>
<SHA1>: <On>, <Off>
<NUL>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Xifratge ESP>
<3DES-CBC>: <On>, <Off>
<AES-CBC>: <On>, <Off>
<NUL>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP (AES-GCM)> Opcions: Cap
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<AH (SHA1)> Opcions: Cap
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Mode connexió>:
Transport (només mostrar)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Només permetre longitud de clau AES 256 bits>
<On>, <Off>
No
No
No
-
<Editar>
-
No
No
No
-
<Eliminar>
-
No
No
No
-
<Imprimir llista>
<Sí>, <No>
No
No
No
-

<Opcions de SIP>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu les opcions SIP. Per obtenir informació sobre l'ús d'<Opcions de SIP>, vegeu la IP FAX Expansion Kit User's Guide (Guia de l'usuari del kit d'expansió d'IP FAX).

<TCP/IP Option Settings>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu l'escala de la finestra d'opcions TCP i la mida d'MTU.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<TCP/IP Option Settings>
<Use Window Scale Option>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>: De 600 a 1500 bytes (600-1500)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció només es pot especificar mitjançant Remote UI (IU remota).

<Usar Network Link Scan>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu si voleu fer servir Network Link Scan.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar Network Link Scan>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar TLS>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
9EF4-0J4