Fer servir l'equip a través d'aplicacions

Imprimiu amb aplicacions des d'un dispositiu mòbil connectat a l'equip. Són compatibles diverses aplicacions, incloent les exclusives de Canon. Feu un ús apropiat d'acord amb el dispositiu, l'aplicació i la situació.

Canon PRINT Business

Una aplicació per imprimir, etc., des de dispositius mòbils que admetin iOS/Android. Per imprimir no cal dur a terme cap operació a l'equip. Per obtenir informació sobre els sistemes operatius admesos, els mètodes de configuració detallats i els procediments operatius, vegeu l'ajuda de l'aplicació o el lloc web de Canon (https://global.canon/gomp/).
Canon PRINT Business es pot descarregar gratuïtament però el client és responsable de qualsevol quota relacionada amb la connexió a Internet.

Impressió amb el servei d'impressió de Canon

Podeu imprimir fàcilment des del menú de les aplicacions compatibles amb el subsistema d'impressió d'Android. Per obtenir més informació sobre els sistemes operatius admesos, a més de detalls de les opcions i els procediments, consulteu el lloc web de Canon (https://global.canon/gomp/).

Imprimir i llegir amb Mopria®.

L'equip també admet Mopria®. L'ús de Mopria® us permet imprimir des de dispositius mòbils que admeten Android mitjançant operacions i opcions comunes, fins i tot si els fabricants i els models són diferents. Per exemple, si utilitzeu impressores de diversos fabricants que admeten Mopria® o una impressora que admet Mopria® ubicada en un lloc on esteu de visita, podeu imprimir sense instal·lar una aplicació exclusiva per a cada fabricant o model. Mopria® també es pot utilitzar per importar directament dades llegides amb l'equip a dispositius mòbils que admetin Android. Per obtenir més informació sobre els models admesos o els entorns operatius, consulteu http://www.mopria.org.
Confirmació de les opcions de Mopria®

Impressió amb IPP Everywhere

Aquest equip també és compatible amb IPP Everywhere. Si el Chromebook admet IPP Everywhere, podeu imprimir directament des del Chromebook mitjançant IPP Everywhere.
Confirmació de IPP Everywhere

Impressió des de Windows Phone (Windows 10 Mobile i posteriors)

Podeu fer impressions des d'un Windows Phone sense haver de baixar una aplicació dedicada ni instal·lar un controlador. Assegureu-vos que les opcions <Usar WSD>, <Usar cerca en WSD> i <Multicast Discovery Settings> estiguin activades.
<Opcions de WSD>
<Opcions de detecció multidifusió>
CONSELLS
Scan for Mobile
L'aplicació MEAP "Scan for Mobile" permet utilitzar la funció de lectura de l'equip des del dispositiu mòbil. Podeu controlar l'equip des del dispositiu mòbil per llegir originals i, a continuació, enviar la imatge llegida al dispositiu mòbil amb la comunicació WebDAV.

Impressió des de Chrome OS

Podeu fer impressions des de Chrome OS sense haver de baixar una aplicació dedicada ni instal·lar un controlador. Per imprimir amb l'equip, cal activar les opcions de Mopria®.
Confirmació de les opcions de Mopria®
Impressió
És possible que la impressió des de Chrome US no sigui compatible, segons el país o regió.
9EF4-0C1