Impressió a una hora determinada (Impressió programada)

Podeu establir una hora per començar a imprimir, la qual cosa és útil quan s'imprimeixen grans quantitats de documents a la nit, etc.
Per utilitzar la funció d'impressió programada, cal establir prèviament <Retenció obligatòria> en <Off>.
Per utilitzar la funció d'impressió programada, cal establir prèviament <Usar ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> en <Off>.
Els treballs d'impressió programats s'eliminen quan s'estableix <Usar ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> en <On>.

Enviament de documents impresos programats des d'un ordinador

1
Obriu el document i la pantalla d'impressió.
Per obtenir informació sobre com visualitzar la pantalla d'impressió, vegeu l'Ajuda de l'aplicació.
2
Seleccioneu l'equip i feu clic a [Detalls] o [Propietats].
3
Seleccioneu [Impressió programada] des del [Mètode de sortida] i feu clic a [Sí].
4
Especifiqueu [Hora d’inici de la impressió] i feu clic a [D'acord].
5
Configureu les opcions d'impressió segons calgui i feu clic a [D'acord].
6
Feu clic a [Imprimeix] o [D'acord].
El document s'envia a l'equip.
Els treballs d'impressió programats s'executen d'acord amb l'hora establerta a l'equip. Confirmeu prèviament que l'hora establerta a l'equip coincideix amb la del vostre ordinador.
Si un treball d'impressió es programa per a una hora amb 24 hores d'antelació, el treball es cancel·la.
L'hora d'inici d'una impressió, entre les 0:00 i les 23:59, s'especifica a la pantalla de controlador d'impressora, però l'hora es processa en el format d'any, mes, dia, hora, minut i segon (amb el segon fixat a 0).

Comprovació dels treballs d'impressió programats

1
Premeu <Imprimir>. La pantalla <Inici>
2
Premeu <Impr. programada> i comproveu els treballs d'impressió que hagin de sortir.
La data i l'hora de la impressió programada es poden comprovar a <Programats>.
Per eliminar un treball d'impressió, seleccioneu el document i premeu <Eliminar treball>.
Els treballs d'impressió programats s'eliminen un cop s'han executat. Tampoc no es mostren a <Treballs impresos>.
9EF4-08C