Lectura d'originals des d'una aplicació

En aquesta secció es descriu el mètode per llegir un original iniciant Color Network ScanGear 2 des d'una aplicació. També podeu llegir una part de l'original especificant l'àrea de lectura.
Des del tauler de control
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
Per especificar l'àrea de lectura, col·loqueu l'original al vidre.
Per llegir diverses pàgines successivament, col·loqueu els originals a l'alimentador.
2
Premeu <Escàner>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Connectar>.
Ara ja podeu llegir des de l'ordinador.
Durant l'estat en línia, altres funcions com ara la de còpia no estan disponibles.
També podeu configurar l'equip perquè es connecti automàticament. <Connexió automàtica>
Des d'un ordinador
4
Des del menú de l'aplicació, seleccioneu l'ordre que inicia la lectura.
Color Network ScanGear 2 s'inicia. Per a més informació, vegeu el manual d'instruccions de cada aplicació.
5
A [Scanning Method] a la pestanya [Basic Settings], seleccioneu la ubicació on es troba l'original.
Quan col·loqueu l'original al vidre, seleccioneu [Platen Glass].
Quan col·loqueu un original d'una cara a l'alimentador, seleccioneu [Feeder (1-sided)]. Per als originals de dues cares, seleccioneu [Feeder (2-sided)].
6
Especifiqueu les opcions de lectura que calgui.
Podeu especificar el color, la resolució i la mida de l'original que s'ha de llegir. Si feu clic a la pestanya [Advanced Settings], podeu configurar opcions detallades com ara l'orientació de l'original. Per a més informació, vegeu l'ajuda de Color Network ScanGear 2.
7
Feu clic a [Scan].
S'inicia la lectura d'un original.
Quan la lectura hagi acabat, la pantalla de Color Network ScanGear 2 es tancarà i l'original llegit apareixerà a la pantalla de l'aplicació.
Quan les operacions de lectura hagin finalitzat, premeu <Desconnectar> a la pantalla <Escàner>.
També podeu configurar l'equip perquè es desconnecti automàticament. <Desconnexió automàtica>
9EF4-09S