Ús de la Color Network ScanGear 2

Podeu llegir un original iniciant Color Network ScanGear 2 des d'una aplicació com ara Adobe Photoshop i Microsoft Office Word. Els documents llegits es poden editar o desar utilitzar les funcions de l'aplicació. Abans d'utilitzar Color Network ScanGear 2, heu de portar a terme alguns procediments. Preparació per a l'ús de Color Network ScanGear 2
Per obtenir informació sobre els entorns de sistema en què Color Network ScanGear 2 es pot utilitzar, vegeu Ajuda per Color Network ScanGear 2.
Segons la versió del sistema operatiu Windows que utilitzeu, les pantalles de Color Network ScanGear 2 d'aquesta secció poden ser diferents de les vostres pantalles.
Per iniciar Color Network ScanGear 2 calen aplicacions compatibles amb TWAIN. Consulteu l'ajuda de cada aplicació per determinar si és compatible amb TWAIN o no.

Ajuda de Color Network ScanGear 2

Si feu clic a [Help]  [Color Network ScanGear 2 Help] a la pantalla Color Network ScanGear 2 apareixerà la pantalla d'ajuda. Per consultar informació que no aparegui al Guia de l'usuari, incloent característiques del controlador i com configurar-les, vegeu l'Ajuda.

Preparació per a l'ús de Color Network ScanGear 2

Després d'instal·lar Color Network ScanGear 2 en un ordinador (Instal·lació de controladors), segui els procediments que s'indiquen a continuació per connectar Color Network ScanGear 2 a l'equip.
1
[]  [Color Network ScanGear 2]  [Color Network ScanGear 2 Tool].
2
Cerqueu l'equip.
Especificació de l'adreça IP o el nom d'amfitrió de l'equip
1
Feu clic a [Specify Address] i introduïu l'adreça IP o el nom d'amfitrió de l'equip al quadre de text [IP Address or Host Name].
Cerca automàtica de l'equip
1
Feu clic a [Search for Scanners on the Network].
2
Seleccioneu [IP Address] o [IP Address or Host Name] a la llista desplegable [Address Displayed in Search Result] i feu clic a [Search].
3
Feu clic per seleccionar l'equip al quadre de llista [Search Results].
3
Feu clic a [OK].
Es tancarà el quadre de diàleg [Select Scanner].
4
Comproveu que aquest equip estigui seleccionat i feu clic a [Exit].
Per comprovar si es pot connectar correctament, feu clic a [Test Connection].
9EF4-09R