<Opcions de llegir i desar>

Especifiqueu les opcions comunes que s'utilitzen quan deseu originals llegits.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Desar/Editar opcions favorites>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions comunes>  <Opcions de llegir i desar>
Podeu desar les opcions d'ús freqüent en un botó de l'equip per utilitzar-les més endavant, quan deseu documents. També podeu assignar el nom que preferiu a un botó i consultar les opcions desades. Registre d'una combinació de funcions utilitzades freqüentment
Quan deseu opcions
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Desar/Editar opcions favorites>
<Desar>, <Canviar nom>, <Eliminar>, <Revisar contingut> (<M1> a <M9>)
No
No
C
Favorite Settings

<Canviar opcions predeterminades>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions comunes>  <Opcions de llegir i desar>
Podeu canviar les opcions desades com a predeterminades per a la funció <Llegir i desar>.
Quan deseu opcions
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Canviar opcions predeterminades>
<Desar>, <Inicialitzar>
No
No
C
Favorite Settings
9EF4-0LF