<Opcions de funcions>

Especifiqueu les opcions de funció per copiar, imprimir, enviar per fax i altres operacions.

<Comú>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>
Especifiqueu opcions comunes a totes les funcions com ara Opcions d'alimentació paper, Opcions de sortida de paper, Opcions d'impressió, Opcions de lectura o Generar fitxer.

<Còpia>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>
Especifiqueu les opcions per a la funció de còpia.

<Impressora>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>
Especifiqueu les opcions per a la funció d'impressora.

<Enviar>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>
Especifiqueu les opcions per a la funció d'enviament.

<Rebre/Reenviar>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>
Especifiqueu les opcions per a les funcions de recepció i reenviament.

<Desar/Accedir a fitxers>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>
Especifiqueu les opcions que s'utilitzen quan deseu originals llegits o utilitzeu els fitxers desats.

<Imprimir>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>
Especifiqueu les opcions per a la funció d'impressió.

<Accés a Internet>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>
Especifiqueu les opcions per a la funció de consulta amb un navegador web.
9EF4-0K1